Proff
Proff
Annonce

ACCENTURE A/S

CVR-nr13227500
AdresseBohrsgade 35, 1799 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdato

01.09.2022

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

Sluttdato

31.08.2023

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.192.0002.181.7051.962.9981.810.0001.851.694
Vareforbrug1.322.7761.287.5931.177.8801.035.0021.085.064
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste868.861894.112785.118775.197766.630
Personaleomkostninger-800.257-765.197-675.297-656.982-692.644
Afskrivninger-8.295-10.456-13.756-12.488-7.160
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat60.000118.45996.065106.00066.826
Finansielle indtægter12.90812.8857.19110.91319.037
Finansielle udgifter-13.305-20.343-8.534-10.013-6.575
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-397-7.458-1.34390012.462
Ordinært resultat59.913111.00194.722106.62779.288
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat59.913111.00194.722106.62779.288
Skat af årets resultat-15.714-32.339-26.520-14.887-9.461
Årets resultat44.00078.66268.20292.00069.827

BALANCEREGNSKAB

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill15.63318.65921.68424.71027.736
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0004.0622.118
Immaterielle anlægsaktiver i alt15.63318.65921.68428.77229.854
Grunde og bygninger3.0803.8384.7285.0675.530
Andre anlæg og driftsmidler12.97213.57815.05217.41317.124
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt16.05217.41619.78022.48022.654
Kapitalandele285.076294.260296.679278.440277.640
Langfristede tilgodehavender5.7395.73934.57000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver42.07323.03916.7095.2113.316
Finansielle anlægsaktiver i alt332.888323.038347.958283.651280.956
Anlægsaktiver i alt364.574359.113389.422334.903333.464
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser471.197345.322359.881294.066269.035
Tilgodehavender hos nærtstående parter51.42484.796124.655304.701233.865
Andre tilgodehavender30.25233.39636.80270.76369.226
Værdipapirer00000
Likvide midler13.5777.6331.8212.4672.562
Omsætningsaktiver i alt569.000474.934525.441676.410578.646
Status balance933.000834.047914.8631.011.000912.110
Selskabskapital8.0008.0008.0008.0008.000
Overført resultat209.610165.412161.750193.548201.808
Udbytte075.000100.000100.000150.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel218.000248.412269.750302.000359.808
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt218.000248.412269.750302.000359.808
Udskudt skat00000
Hensættelse76.000115.467117.05985.19384.259
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld081.10583.52383.52355.682
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt081.10583.52383.52355.682
Kortfristet gæld til nærtstående parter287.42934.25189.08293.61625.747
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat02.3862.56900
Varekreditorer89.697131.77133.685140.396111.995
Anden gæld262.799220.655319.195307.037274.619
Kortfristet gæld i alt640.000389.063444.531541.049412.361
Passiver i alt933.164834.047914.8631.011.313912.110

ANDET

2023-082022-082021-082020-082019-08
Antal ansatte759724629652660
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ACCENTURE A/S

CVR-nr 13227500

Årsrapport 01.09.2022 (PDF)

Periode: 01.09.2022 - 31.08.2023

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

ACCENTURE A/S

CVR-nr: 13227500

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ACCENTURE A/S

CVR-nr: 13227500

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger