Proff
Proff

Accu-Dan A/S

CVR-nr84450510
AdresseJernet 33C, 6000 Kolding

SLIP af med støjen – hvad enten det er i en produktionshal, et kontorlokale, kantine eller blot en maskine der larmer, så ring tlf. 7484 1800 - Det behøver ikke være dyrt, selv med den bedste løsning. Med Accu-Dan får du solide løsninger som vi ved virker. Vi udvikler løsninger sammen med jer. Vi leverer kun løsninger, som både I og vi selv er tilfredse med. Vi kan vores håndværk og vi er glade for at endnu flere vælger at forbedre deres arbejdsmiljø.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.517

1.700

1.458

1.737

1.196

Personaleomkostninger

0

0

0

-1.714

-1.511

Afskrivninger

0

0

0

-33

-29

Kapacitetsomkostninger

-1.026

-1.035

-1.096

-929

-898

Primært resultat

491

665

362

808

298

Finansielle indtægter

1

9

0

4

4

Finansielle udgifter

-15

-6

-11

-39

-22

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-14

3

-11

-35

-19

Ordinært resultat

477

668

351

773

279

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

477

668

351

773

279

Skat af årets resultat

-109

-147

-77

-170

-66

Årets resultat

368

521

274

603

213

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

45

86

69

104

107

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

45

86

69

104

107

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

57

55

54

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

57

55

54

0

0

Anlægsaktiver i alt

102

142

123

104

107

Varebeholdninger

732

531

361

259

177

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

375

1.168

419

409

432

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

6

0

0

Andre tilgodehavender

2

6

0

0

50

Værdipapirer

39

43

35

40

77

Likvide midler

661

1.094

715

1.611

842

Omsætningsaktiver i alt

1.860

2.845

1.538

2.355

1.777

Status balance

1.962

2.986

1.661

2.458

1.884

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

221

53

132

258

255

Udbytte

200

600

400

600

200

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

921

1.153

1.032

1.358

955

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

921

1.153

1.032

1.358

955

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

0

7

7

9

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1

79

0

66

68

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

261

152

77

172

66

Varekreditorer

199

840

63

172

232

Anden gæld

579

762

481

682

552

Kortfristet gæld i alt

1.040

1.833

621

1.093

919

Passiver i alt

1.962

2.986

1.661

2.458

1.884

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte

8

6

6

5

5

Hent gratis årsrapporter

Accu-Dan A/S

CVR-nr 84450510

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Accu-Dan A/S

CVR-nr: 84450510

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7033318

Firmaets links


Certificeringer

Høj Kreditværdighed | Bisnode
Høj Kreditværdighed | Bisnode

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 12:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Accu-Dan A/S

CVR-nr: 84450510

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger