Proff
Proff
Annonce
Annonce

Andersen Biler A/S

CVR-nr17694707
AdresseGladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg
Del afANDEN A/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.054.4701.954.6381.779.7151.705.8961.688.891
Vareforbrug1.884.9791.776.3631.635.3051.560.4991.551.990
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste173.814179.589149.508147.296136.901
Personaleomkostninger-135.708-131.540-125.176-128.331-118.136
Afskrivninger-10.618-7.629-7.656-6.290-5.528
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat27.48840.42116.67512.67513.237
Finansielle indtægter1161087491212
Finansielle udgifter-2.233-2.478-4.327-3.902-4.933
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0023210499
Finansielle poster netto-2.116-2.370-4.230-3.601-4.222
Ordinært resultat25.37238.05112.4459.0749.015
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat25.37238.05112.4459.0749.015
Skat af årets resultat-5.608-8.362-2.772-2.030-2.010
Årets resultat19.76429.6899.6737.0447.005

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler33.31625.76420.26215.58514.800
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt33.31625.76420.26215.58514.800
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver18.11216.7121.7921.5731.538
Finansielle anlægsaktiver i alt18.11216.7121.7921.5731.538
Anlægsaktiver i alt51.42842.47622.05317.15816.338
Varebeholdninger269.331246.474183.723175.912152.496
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser93.19183.50465.30167.48278.331
Tilgodehavender hos nærtstående parter552.75816.69122.991
Andre tilgodehavender14.09010.5527.94911.24015.613
Værdipapirer00000
Likvide midler4.61922.72080.23913.604204
Omsætningsaktiver i alt381.236363.289340.044284.964269.934
Status balance432.664405.765362.098302.122286.272
Selskabskapital6.0006.0006.0006.0006.000
Overført resultat104.46094.69665.00665.33358.289
Udbytte10.000010.00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel120.460100.69681.00671.33364.289
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt120.460100.69681.00671.33364.289
Udskudt skat00000
Hensættelse01210213433
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker003001.9473.618
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld43.17637.11724.48119.1800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt43.17637.11724.78121.1273.618
Kortfristet gæld til nærtstående parter010.1175.6941.031889
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.6681.2430024.895
Selskabsskat5.9567.0254.2012.2502.288
Varekreditorer37.55829.99628.81214.95916.828
Anden gæld219.847219.451217.604191.209173.032
Kortfristet gæld i alt269.028267.831256.310209.449217.931
Passiver i alt432.664405.765362.098302.122286.272

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte370355341358351
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Andersen Biler A/S

CVR-nr 17694707

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Andersen Biler A/S

CVR-nr: 17694707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Andersen Biler A/S

CVR-nr: 17694707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger