Proff
Proff
Annonce
Annonce

ARKITEKTURLAB ApS

CVR-nr34214999
AdresseViborggade 47 A, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.9071.2781.8501.4652.430
Personaleomkostninger-1.284-1.217-1.242-1.169-1.183
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger000-610
Primært resultat623615992311.241
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-7-9-5-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1-7-9-5-6
Ordinært resultat621545992311.241
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat621545992311.241
Skat af årets resultat-137-13-132-51-274
Årets resultat48441467180966

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3812121212
Finansielle anlægsaktiver i alt3812121212
Anlægsaktiver i alt3812121212
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser576334236241674
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender035000
Værdipapirer00000
Likvide midler7864709801.0261.040
Omsætningsaktiver i alt1.3908451.2401.2891.741
Status balance1.4288571.2521.3011.753
Selskabskapital300300300300120
Overført resultat2932091681301
Udbytte4000300300600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel9935097686011.021
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt9935097686011.021
Udskudt skat00000
Hensættelse49251333244
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4013224867
Varekreditorer4533255633
Anden gæld0289314363388
Kortfristet gæld i alt386322471666488
Passiver i alt1.4288571.2521.3011.753

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte22022
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ARKITEKTURLAB ApS

CVR-nr 34214999

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

ARKITEKTURLAB ApS

CVR-nr: 34214999

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ARKITEKTURLAB ApS

CVR-nr: 34214999

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger