Proff
Proff
Annonce
Annonce

ARLA FOODS AMBA

CVR-nr25313763
AdresseSønderhøj 14, 8260 Viby J

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2023-12Regnskab med fremmed valuta
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Nettoomsætning9.942.00010.479.0008.164.0007.652.0007.576.000
Vareforbrug9.037.0009.628.0007.320.0006.868.0006.728.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste905.000851.000844.000852.000848.000
Personaleomkostninger0-255.000-267.0000-260.000
Afskrivninger032.0004.00000
Kapacitetsomkostninger0-501.000-473.0000-482.000
Primært resultat102.000-2.00052.00071.000119.000
Finansielle indtægter312.000260.000176.00092.00049.000
Finansielle udgifter-178.000-59.000-24.00033.000-33.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000026.000
Finansielle poster netto134.000201.000152.000125.00042.000
Ordinært resultat236.000199.000204.000196.000161.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat236.000199.000204.000196.000161.000
Skat af årets resultat-9.000-10.000-10.000-10.000-8.000
Årets resultat227.000189.000194.000186.000153.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000267.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt293.000286.000238.000251.000267.000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler0965.000958.000925.0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000828.000
Materielle anlægsaktiver i alt1.002.000965.000958.0000828.000
Kapitalandele1.616.0001.527.0001.557.000247.0001.482.000
Langfristede tilgodehavender3.000000401.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver03.000582.00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.619.0001.530.0002.139.000247.0001.883.000
Anlægsaktiver i alt3.343.0003.213.0003.335.0003.122.0002.978.000
Varebeholdninger399.000521.000301.000286.000309.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser242.000337.000247.000149.000180.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter977.000866.000837.000854.000731.000
Andre tilgodehavender75.000297.000106.000245.000107.000
Værdipapirer144.000155.000166.000174.000187.000
Likvide midler5.0001.0001.0001.0000
Omsætningsaktiver i alt1.948.0002.177.0001.658.0001.732.0001.509.000
Status balance5.291.0005.390.0004.993.0004.854.0004.487.000
Selskabskapital01.245.0001.30301.917.000
Overført resultat00000
Udbytte0208.000207.0000127.000
Øvrige reserver0653.000607.000093.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.978.0002.106.0002.117.0002.178.0002.137.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.978.0002.106.0002.117.0002.178.0002.137.000
Udskudt skat00000
Hensættelse-004.0000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1.248.0001.142.000768.0000646.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.248.0001.142.000768.000623.000646.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.060.0001.050.0000770.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker263.000177.000225.000193.000197.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer675.000780.000668.000604.000560.000
Anden gæld95.000125.000165.000204.000177.000
Kortfristet gæld i alt2.065.0002.142.0002.108.0002.049.0001.704.000
Passiver i alt5.291.0005.390.0004.993.0004.854.0004.487.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-5.8005.66200
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ARLA FOODS AMBA

CVR-nr 25313763

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ARLA FOODS AMBA

CVR-nr: 25313763

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ARLA FOODS AMBA

CVR-nr: 25313763

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger