Proff
Proff
Annonce
Annonce

ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

CVR-nr33372116
AdresseSønderhøj 10-12, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

7.064.018

5.585.108

5.084.010

4.916.714

4.617.812

Vareforbrug

5.061.793

3.963.595

3.544.614

3.566.284

3.624.466

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.002.225

1.621.513

1.539.396

1.350.430

993.346

Personaleomkostninger

-592.582

-548.055

-540.291

-450.930

0

Afskrivninger

-315.216

-294.229

-271.463

-233.173

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

191

-431.018

Primært resultat

1.094.427

779.229

727.642

666.518

562.345

Finansielle indtægter

26.774

25.995

7.540

41.592

26.333

Finansielle udgifter

-50.237

-28.867

-55.488

-52.527

-29.632

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-23.463

-2.872

-47.948

-10.935

-3.299

Ordinært resultat

1.070.964

776.357

679.694

655.583

559.046

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.070.964

776.357

679.694

655.583

559.046

Skat af årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

1.070.964

776.357

679.694

655.583

559.046

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

32.804

58.927

89.503

109.409

108.383

Immaterielle anlægsaktiver i alt

32.804

58.927

89.503

109.409

108.383

Grunde og bygninger

1.118.846

1.006.933

685.312

511.290

500.770

Andre anlæg og driftsmidler

1.200.464

1.245.734

1.218.019

1.152.778

1.081.754

Øvrige materielle anlægsaktiver

254.308

268.512

392.407

444.316

279.964

Materielle anlægsaktiver i alt

2.573.618

2.521.179

2.295.738

2.108.384

1.862.488

Kapitalandele

381.234

381.234

342.379

342.379

358.421

Langfristede tilgodehavender

31.809

31.809

31.809

31.809

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

413.043

413.043

374.188

374.188

358.421

Anlægsaktiver i alt

3.019.465

2.993.149

2.759.429

2.591.981

2.329.292

Varebeholdninger

882.126

646.439

428.354

423.954

478.546

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

728.216

618.820

638.821

407.054

601.148

Tilgodehavender hos nærtstående parter

727.003

480.245

212.417

430.323

191.119

Andre tilgodehavender

109.663

100.076

189.199

78.283

86.908

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

23

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

2.463.596

1.845.580

1.472.777

1.353.613

1.370.103

Status balance

5.483.061

4.838.729

4.232.206

3.945.594

3.699.395

Selskabskapital

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overført resultat

1.703.432

1.606.345

1.499.858

1.105.812

957.255

Udbytte

1.000.000

700.000

300.000

500.000

0

Øvrige reserver

32.804

58.927

89.057

103.409

96.383

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.746.236

2.375.272

1.898.915

1.719.221

1.063.638

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

2.746.236

2.375.272

1.898.915

1.719.221

1.063.638

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

1.472.493

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.472.493

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

402.460

1.774.147

1.833.419

1.802.038

2.314.184

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

676.599

617.359

377.576

327.615

301.458

Anden gæld

0

71.951

122.296

21.647

20.115

Kortfristet gæld i alt

1.264.332

2.463.457

2.333.291

2.226.373

2.635.757

Passiver i alt

5.483.061

4.838.729

4.232.206

3.945.594

3.699.395

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

906

871

811

766

715

Hent gratis årsrapporter

ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

CVR-nr 33372116

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

CVR-nr: 33372116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S

CVR-nr: 33372116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger