Proff
Proff
Annonce

Astralis LoL ApS

CVR-nr40010521
AdresseOtto Busses Vej 7 2, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

30.10.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning16.03615.349167.9308.020
Vareforbrug6.3167.260108.80110.045
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste163.3068.0896-499-2.025
Personaleomkostninger-5.978-6.430-9-12.206-13.659
Afskrivninger000-17.610-19.694
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat157.3281.659-3-30.315-35.378
Finansielle indtægter6322401019.301
Finansielle udgifter-572-2.624-3-3.816-8.236
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto60-2.600-3-3.7151.065
Ordinært resultat157.388-941-5-34.029-34.314
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat157.388-941-5-34.029-34.314
Skat af årets resultat-20.914846100
Årets resultat136.474-95-4-34.029-34.314

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver032.6653333.22450.834
Immaterielle anlægsaktiver i alt032.6653333.22450.834
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele64.0330000
Langfristede tilgodehavender0001712
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000111111
Finansielle anlægsaktiver i alt64.03300127123
Anlægsaktiver i alt64.03332.6653333.35150.956
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.8595.40262.5962.978
Tilgodehavender hos nærtstående parter32.2496.385200
Andre tilgodehavender94.7093721.0120
Værdipapirer00000
Likvide midler3.0431.38741.4641.026
Omsætningsaktiver i alt136.86013.214145.1374.004
Status balance200.89345.8794738.48854.960
Selskabskapital616105959
Overført resultat150.54414.070-73-68.343-34.314
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel150.60514.131-73-68.284-34.255
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt150.60514.131-73-68.284-34.255
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000063.402
Anden langfristet gæld0097.08113.844
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0097.08177.246
Kortfristet gæld til nærtstående parter19.73122.37310178.6080
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat20.9140000
Varekreditorer02610551.041
Anden gæld09.114921.02810.929
Kortfristet gæld i alt50.28831.74811099.69111.969
Passiver i alt200.89345.8794738.48854.960

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte9131289
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Astralis LoL ApS

CVR-nr 40010521

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 30.10.2018 (PDF)

Periode: 30.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

Astralis LoL ApS

CVR-nr: 40010521

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Astralis LoL ApS

CVR-nr: 40010521

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger