Proff
Proff
Annonce
Annonce

AUTO TEKNIK A/S

CVR-nr13427100
AdresseÅlborgvej 77, 9300 Sæby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.4895.0585.5465.5715.196
Personaleomkostninger-3.957-3.874-4.375-4.290-4.164
Afskrivninger-368-667-604-572-661
Kapacitetsomkostninger00-400
Primært resultat1.163517563709371
Finansielle indtægter8661317051
Finansielle udgifter-87-39-54-110-69
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-122-23-40-17
Ordinært resultat1.162539541669353
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.162539541669353
Skat af årets resultat-251-134-119-155-79
Årets resultat912405421514274

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger76863600
Andre anlæg og driftsmidler1.1981.3161.3171.7101.533
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2751.4021.3531.7101.533
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender011330
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver30000
Finansielle anlægsaktiver i alt311330
Anlægsaktiver i alt1.2781.4131.3561.7131.533
Varebeholdninger609257619663503
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.0299951.4711.3291.404
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.1341.5804941.011885
Andre tilgodehavender13186118116127
Værdipapirer00000
Likvide midler2686536674
Omsætningsaktiver i alt3.9503.0542.7873.2093.019
Status balance5.2274.4674.1434.9224.552
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.3001.38898356248
Udbytte0000300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.8001.8881.4831.062848
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.8001.8881.4831.062848
Udskudt skat00000
Hensættelse5562507174
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter002082690
Langfristet gæld til banker83145000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2587263300364
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt341478531569364
Kortfristet gæld til nærtstående parter27121.044782
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3156681405051.098
Selskabsskat257123140158102
Varekreditorer777532363511345
Anden gæld6816651.423237167
Kortfristet gæld i alt2.0322.0402.0783.2203.266
Passiver i alt5.2274.4674.1434.9224.552

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1010111111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AUTO TEKNIK A/S

CVR-nr 13427100

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

AUTO TEKNIK A/S

CVR-nr: 13427100

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AUTO TEKNIK A/S

CVR-nr: 13427100

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger