Proff
Proff
Annonce

BERLITZ LANGUAGE SERVICES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr81979510
AdresseBorgergade 28 3, 1300 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.14113.55915.26512.66511.409
Personaleomkostninger-15.333-16.056-16.613-16.815-13.817
Afskrivninger-28-44-67-25-22
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-220-2.540-1.414-4.175-2.430
Finansielle indtægter92143192-33
Finansielle udgifter-568-444-258-75-129
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-476-301-67-78-126
Ordinært resultat-696-2.842-1.481-4.103-2.555
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-696-2.842-1.481-4.103-2.555
Skat af årets resultat001-4644
Årets resultat-696-2.842-1.480-4.149-2.511

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger0001940
Andre anlæg og driftsmidler8211513815758
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8211513817698
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver231231243576519
Finansielle anlægsaktiver i alt231231243576519
Anlægsaktiver i alt313346381752617
Varebeholdninger288223272603695
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.9924.7393.0801.5861.061
Tilgodehavender hos nærtstående parter000438
Andre tilgodehavender637735046
Værdipapirer00000
Likvide midler2.2921.2291.7151.0722.026
Omsætningsaktiver i alt9.1716.6885.4353.5724.215
Status balance9.4847.0345.8164.3244.833
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-14.252-13.854-11.136-9.657-5.508
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-13.752-13.354-10.636-9.157-5.008
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-13.752-13.354-10.636-9.157-5.008
Udskudt skat00000
Hensættelse--01-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.0152.1902.3935.2592.882
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.9201.6461.6531.746259
Anden gæld18.30116.55212.4066.4756.700
Kortfristet gæld i alt23.23620.38816.45213.4809.840
Passiver i alt9.4847.0345.8164.3244.833

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5253531414
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BERLITZ LANGUAGE SERVICES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr 81979510

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BERLITZ LANGUAGE SERVICES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr: 81979510

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BERLITZ LANGUAGE SERVICES SCANDINAVIA A/S

CVR-nr: 81979510

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger