Proff
Proff
Annonce

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr41815612
AdresseNordborgvej 81, 6430 Nordborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning79.551.0000000
Vareforbrug53.492.0000000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste26.059.0000000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-16.971.000-62.000-35.000-38.000-38.000
Primært resultat9.201.000-62.000-35.00032.000-38.000
Finansielle indtægter147.000626.00034.000120.000667.000
Finansielle udgifter-1.373.000-85.000-197.000-56.000-102.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.226.000541.000-163.00064.000565.000
Ordinært resultat7.975.000479.000-198.00032.000527.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.975.000479.000-198.00032.000527.000
Skat af årets resultat-1.894.000-1.956.000-1.345.0000-1.167.000
Årets resultat6.081.000479.000-198.00032.000527.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt35.094.0000000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt21.706.0000000
Kapitalandele04.032.0004.083.0003.936.0002.460.000
Langfristede tilgodehavender152.0000000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver934.0000195.000680.0001.330.000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.086.0004.032.0004.278.0004.616.0003.790.000
Anlægsaktiver i alt60.953.0004.032.00042.785.0004.616.0003.790.000
Varebeholdninger11.686.0000000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.448.0000000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0243.00034.00034.000959.000
Andre tilgodehavender2.151.00010.0009.00011.00016.000
Værdipapirer071.00083.00071.00040.000
Likvide midler3.255.000477.00067.00014.00076.000
Omsætningsaktiver i alt29.379.000801.000193.000130.0001.118.000
Status balance90.332.0004.833.0004.471.0004.746.0004.908.000
Selskabskapital00000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver114.0000000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel20.634.0004.697.0004.320.0004.647.0004.717.000
Minoritetsinteressernes andel21.534.0000000
Egenkapital i alt42.168.0004.697.0004.320.0004.647.0004.717.000
Udskudt skat2.169.0000000
Hensættelse-0000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker20.661.0000000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.114.00062.00071.00029.0009.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt26.220.00062.00071.00029.0009.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter15.0000000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.036.0000000
Selskabsskat888.0000000
Varekreditorer10.297.0000000
Anden gæld6.367.00074.00080.00070.000182.000
Kortfristet gæld i alt19.603.00074.00080.00070.000182.000
Passiver i alt90.332.0004.833.0004.471.0004.746.0004.908.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte42.5539987
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr 41815612

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr: 41815612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr: 41815612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger