Proff
Proff
Annonce
Annonce

BLINKILDE HOLBÆK ApS

CVR-nr31876583
AdresseBilbyen 8, 4300 Holbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.2554.5084.0653.5974.146
Personaleomkostninger-4.873-4.976-4.010-3.149-3.574
Afskrivninger-166-149-67-50-28
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.216-617-12398544
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-60-28-11-51-25
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-60-28-11-51-25
Ordinært resultat1.156-644-23347519
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.156-644-23347519
Skat af årets resultat-28614056-145-155
Årets resultat870-50432202364

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00006
Andre anlæg og driftsmidler523508436177118
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt523508436177124
Kapitalandele297297297297297
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4504504504500
Finansielle anlægsaktiver i alt747747747747297
Anlægsaktiver i alt1.2701.2541.182924421
Varebeholdninger112112112252245
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser988729620594449
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.4089768861.5361.805
Andre tilgodehavender0283427436
Værdipapirer00000
Likvide midler00415155141
Omsætningsaktiver i alt2.5082.1002.0992.7312.691
Status balance3.7783.3553.2813.6553.112
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.2053358392.3062.104
Udbytte0050000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3304601.4642.4312.229
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.3304601.4642.4312.229
Udskudt skat00000
Hensættelse24-01416
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker1260000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1260000
Kortfristet gæld til nærtstående parter005710610
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7951.1230127
Selskabsskat8000148157
Varekreditorer613576261148-56
Anden gæld8111.1951.500807728
Kortfristet gæld i alt2.2992.8951.8181.210867
Passiver i alt3.7783.3553.2813.6553.112

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte131311107
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BLINKILDE HOLBÆK ApS

CVR-nr 31876583

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BLINKILDE HOLBÆK ApS

CVR-nr: 31876583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BLINKILDE HOLBÆK ApS

CVR-nr: 31876583

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger