Proff
Proff
Annonce

CataCap II K/S

CVR-nr38714708
AdresseØster Allé 48 8, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-23.597-28.045-38.270-37.916-54.699
Primært resultat-188.491190.627658.842-35.000137.474
Finansielle indtægter1.6020000
Finansielle udgifter-58-51-236-337-120
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.544-51-236-337-120
Ordinært resultat-186.947190.576659.078-35.337137.354
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-186.947190.576659.078-35.337137.354
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-186.947190.576659.078-35.337137.354

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.666.2191.621.457000
Kapitalandele1.666.2191.621.4571.049.160903.970475.726
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.666.2191.621.4571.049.160903.970475.726
Anlægsaktiver i alt3.332.4383.242.9141.049.160903.970475.726
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter006004.3402.350
Andre tilgodehavender640544.5502.543
Værdipapirer00000
Likvide midler002.76699312.421
Omsætningsaktiver i alt8.61903.4209.88317.314
Status balance1.674.8381.621.4571.052.580913.853493.040
Selskabskapital940.936707.326328.049753.784392.986
Overført resultat724.797911.742721.16662.08997.425
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.665.7331.619.0681.049.215815.873490.411
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.665.7331.619.0681.049.215815.873490.411
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00089.3470
Selskabsskat00000
Varekreditorer03961831.4641.889
Anden gæld0002.229161
Kortfristet gæld i alt03963.36597.9802.629
Passiver i alt1.674.8381.621.4571.052.580913.853493.040

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CataCap II K/S

CVR-nr 38714708

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CataCap II K/S

CVR-nr: 38714708

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CataCap II K/S

CVR-nr: 38714708

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger