Proff
Proff
Annonce

CIRCLE K DANMARK A/S

CVR-nr28142412
AdresseBorgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning16.653.00013.408.0009.369.00010.819.56310.689.622
Vareforbrug15.053.00010.991.0007.010.0008.802.7768.696.367
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.472.0002.417.0002.359.0002.016.7871.993.255
Personaleomkostninger-831.000-808.000-786.000-789.505-770.411
Afskrivninger-303.000289.000277.000-273.646-244.061
Kapacitetsomkostninger-11.000-801.000-755.000-749.910-821.997
Primært resultat458.000546.000597.000204.289191.819
Finansielle indtægter9.0008.0005.0004.1348.668
Finansielle udgifter-34.000-70.000-21.000-22.952-22.319
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-44-102
Finansielle poster netto-25.000-62.000-16.000-18.862-13.753
Ordinært resultat433.000484.000581.000185.471178.168
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat433.000484.000581.000185.471178.168
Skat af årets resultat-95.000-118.000-120.000-42.271-30.614
Årets resultat338.000366.000461.000143.200147.554

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill319.000336.000354.000376.717399.749
Øvrige immaterielle anlægsaktiver001.0002.2064.328
Immaterielle anlægsaktiver i alt319.000336.000355.000378.923404.077
Grunde og bygninger1.285.0001.205.0001.247.0001.209.0281.232.015
Andre anlæg og driftsmidler530.000275.000284.000604.296622.523
Øvrige materielle anlægsaktiver861.0001.094.000951.000560.22787.630
Materielle anlægsaktiver i alt2.676.0002.574.0002.482.0002.373.5511.942.168
Kapitalandele2.0002.0002.0002.0342.152
Langfristede tilgodehavender23.00020.00022.00022.49319.616
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt25.00022.00024.00024.52721.768
Anlægsaktiver i alt3.020.0002.932.0002.861.0002.777.0012.368.013
Varebeholdninger265.000319.000272.000204.121261.859
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.615.0001.956.0001.338.0001.030.6251.547.905
Tilgodehavender hos nærtstående parter501.000615.0004.800.0003.709.3562.228.750
Andre tilgodehavender013.00013.00037619.551
Værdipapirer00000
Likvide midler86.00071.00069.000104.46799.709
Omsætningsaktiver i alt2.481.0002.974.0006.492.0005.062.4124.179.272
Status balance5.501.0005.906.0009.353.0007.839.4136.547.285
Selskabskapital177.000177.000177.000177.000177.000
Overført resultat2.465.0002.227.0001.861.0002.291.2062.148.006
Udbytte100.0000900.00000
Øvrige reserver0009.2799.279
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.742.0002.404.0002.938.0002.477.4852.334.285
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.742.0002.404.0002.938.0002.477.4852.334.285
Udskudt skat00000
Hensættelse438.000460.000439.000344.035334.808
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld489.000507.000548.000456.27841.832
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt489.000507.000548.000456.27841.832
Kortfristet gæld til nærtstående parter412.0001.157.0004.118.0003.360.0672.631.890
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat85.00073.00092.00000
Varekreditorer376.000377.000264.000227.541306.520
Anden gæld959.000928.000954.000974.007897.950
Kortfristet gæld i alt1.832.0002.535.0005.428.0004.561.6153.836.360
Passiver i alt5.501.0005.906.0009.353.0007.839.4136.547.285

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1.7871.7491.7401.8921.850
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CIRCLE K DANMARK A/S

CVR-nr 28142412

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

CIRCLE K DANMARK A/S

CVR-nr: 28142412

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CIRCLE K DANMARK A/S

CVR-nr: 28142412

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger