Proff
Proff
Annonce

curant teknik ApS

CVR-nr37321435
AdresseDallundvej 11, 5471 Søndersø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste633617397576229
Personaleomkostninger-387-425-2310-85
Afskrivninger-13-15-26-31-33
Kapacitetsomkostninger0000-41
Primært resultat23317814054569
Finansielle indtægter11850
Finansielle udgifter-52-49-52-57-64
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-51-49-45-52-64
Ordinært resultat182129954935
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat182129954935
Skat af årets resultat-40-28-21-108-1
Årets resultat142100743854

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000010
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000010
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler5126411232
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5126411232
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5126411242
Varebeholdninger1.3801.4698451.1621.357
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser913371402320364
Tilgodehavender hos nærtstående parter0003600
Andre tilgodehavender95231795
Værdipapirer00000
Likvide midler027444810770
Omsætningsaktiver i alt2.3152.1281.8092.1531.836
Status balance2.3662.1531.8492.1651.879
Selskabskapital100100100100100
Overført resultat536394394444210
Udbytte01001251500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel636594619694310
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt636594619694310
Udskudt skat00000
Hensættelse1---0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000630630
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000630630
Kortfristet gæld til nærtstående parter9421.060655136356
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1490000
Selskabsskat34192511314
Varekreditorer365142206188503
Anden gæld23933834540466
Kortfristet gæld i alt1.7291.5591.231840939
Passiver i alt2.3662.1531.8492.1651.879

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11101
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

curant teknik ApS

CVR-nr 37321435

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

curant teknik ApS

CVR-nr: 37321435

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

curant teknik ApS

CVR-nr: 37321435

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger