Proff
Proff
Annonce
Annonce

DAFA A/S

CVR-nr40088873
AdresseHolmstrupgårdvej 12, 8220 Brabrand

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

05.12.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

80.740

106.984

89.140

124.531

-6

Personaleomkostninger

-63.080

-71.358

-53.902

-77.557

0

Afskrivninger

-6.124

-6.584

-6.357

-6.582

0

Kapacitetsomkostninger

-8

0

0

0

0

Primært resultat

11.528

29.042

28.881

40.392

-6

Finansielle indtægter

1.203

1.066

484

326

0

Finansielle udgifter

-307

-281

-769

-669

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

896

785

-285

-343

0

Ordinært resultat

12.424

29.827

28.596

40.049

-6

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

12.424

29.827

28.596

40.049

-6

Skat af årets resultat

-2.640

-6.459

6.303

-8.821

1

Årets resultat

9.784

23.368

35.355

31.228

-5

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

943

1.292

1.760

1.947

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

943

1.292

1.760

1.947

0

Grunde og bygninger

2.459

2.890

2.950

3.168

0

Andre anlæg og driftsmidler

24.834

25.185

24.701

24.091

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

27.293

28.075

27.651

27.259

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

1.608

1.566

1.354

1.482

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.608

1.566

1.354

1.482

0

Anlægsaktiver i alt

29.844

30.933

30.765

30.688

0

Varebeholdninger

31.618

30.346

26.855

35.293

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

24.464

27.031

41.561

45.427

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

43.463

51.028

82.438

32.667

0

Andre tilgodehavender

0

0

46

795

1

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

9

8

1.160

500

Omsætningsaktiver i alt

102.274

110.492

186.684

116.676

501

Status balance

132.118

141.425

217.449

147.364

501

Selskabskapital

25.000

25.000

25.000

25.000

500

Overført resultat

41.578

41.794

57.503

52.011

-5

Udbytte

10.000

20.000

30.000

0

0

Øvrige reserver

0

0

45

181

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

76.578

86.794

112.548

77.192

495

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

76.578

86.794

112.548

77.192

495

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

2.298

2.360

2.323

2.162

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

4.576

5.659

6.833

4.401

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

4.576

5.659

6.833

4.401

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

13.044

2.444

2.297

3.858

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

485

12.487

0

0

Selskabsskat

1.314

784

633

595

0

Varekreditorer

26.046

34.640

33.820

41.764

0

Anden gæld

8.262

8.259

12.560

17.392

0

Kortfristet gæld i alt

48.666

46.612

61.797

63.609

0

Passiver i alt

132.118

141.425

217.449

147.364

501

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

118

123

129

127

-

Hent gratis årsrapporter

DAFA A/S

CVR-nr 40088873

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 05.12.2018 (PDF)

Periode: 05.12.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DAFA A/S

CVR-nr: 40088873

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DAFA A/S

CVR-nr: 40088873

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger