Proff
Proff
Annonce

DANSK EKSPORT EMBALLAGE ApS

CVR-nr31860520
AdressePajdamsvej 1 A, 6683 Føvling

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.49412.41110.0767.8026.201
Personaleomkostninger-10.767-7.949-8.137-6.581-5.182
Afskrivninger-1.445-1.163-761-655-404
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.2823.2991.178566615
Finansielle indtægter00310
Finansielle udgifter-610-345-62-130-282
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto44000
Finansielle poster netto-607-341-59-130-282
Ordinært resultat1.6762.9581.119437333
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.6762.9581.119437333
Skat af årets resultat-387-649-240-101-96
Årets resultat1.2892.309879336237

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver568169000
Immaterielle anlægsaktiver i alt568169000
Grunde og bygninger4.9463.747658376134
Andre anlæg og driftsmidler4.0974.2542.7341.828735
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9.0438.0013.3932.204869
Kapitalandele11000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00150150163
Finansielle anlægsaktiver i alt11150150163
Anlægsaktiver i alt9.6118.1703.5432.3551.033
Varebeholdninger4.3394.9824.6353.4742.683
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.8154.4443.6591.6672.059
Tilgodehavender hos nærtstående parter002400
Andre tilgodehavender0130300
Værdipapirer00000
Likvide midler026368710
Omsætningsaktiver i alt9.3139.8759.0315.1874.797
Status balance18.92418.04512.5747.5425.829
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat9841.8101.4111.032697
Udbytte1.73445050000
Øvrige reserver512132000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6212.5172.0361.157822
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.6212.5172.0361.157822
Udskudt skat00000
Hensættelse216166775127
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.8281.891000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.1722.2621.4571.129344
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)2.5440000
Langfristet gæld i alt6.5444.1531.4571.129344
Kortfristet gæld til nærtstående parter07430026
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.3355.44956612.347
Selskabsskat3371102137797
Varekreditorer1.7231.3321.919708624
Anden gæld3.1473.5756.8663.7591.543
Kortfristet gæld i alt10.54311.2109.0035.2054.637
Passiver i alt18.92418.04512.5747.5425.829

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2328302013
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK EKSPORT EMBALLAGE ApS

CVR-nr 31860520

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK EKSPORT EMBALLAGE ApS

CVR-nr: 31860520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK EKSPORT EMBALLAGE ApS

CVR-nr: 31860520

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger