Proff
Proff
Annonce

DANSK NORDENTA A/S

CVR-nr10416698
AdresseNydamsvej 8, 8362 Hørning

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning363.943361.991378.672--
Vareforbrug263.734267.035282.50400
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste101.02695.06896.21882.12084.368
Personaleomkostninger-51.704-50.067-49.250-47.474-46.460
Afskrivninger-4.583-3.993-3.349-2.625-2.537
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat44.73941.00843.61935.97435.497
Finansielle indtægter004000
Finansielle udgifter-1.371-63-66-217-387
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto17.28313.47812.37311.6814.994
Finansielle poster netto15.91213.41512.34711.4644.607
Ordinært resultat60.65254.42355.96647.43840.104
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat60.65254.42355.96647.43840.104
Skat af årets resultat-9.917-9.259-9.852-8.216-8.085
Årets resultat50.73545.16446.11339.22332.019

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill4.2795.7457.2118.67710.147
Øvrige immaterielle anlægsaktiver77150308333474
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.3565.8957.5189.01010.621
Grunde og bygninger3.3413.7143.9994.4554.785
Andre anlæg og driftsmidler19.7456.9947.1652.6361.717
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt23.08610.70911.1637.0916.502
Kapitalandele52.25852.25852.25852.25852.258
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver382353356355384
Finansielle anlægsaktiver i alt52.64052.61152.61352.61352.642
Anlægsaktiver i alt80.08169.21471.29568.71469.765
Varebeholdninger56.56665.519000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser30.44628.33632.56828.76325.973
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.8574.1641.1306421.128
Andre tilgodehavender5.2722.2806851.6161.876
Værdipapirer00000
Likvide midler481061118846
Omsætningsaktiver i alt97.425100.97297.77199.05674.441
Status balance177.506170.186169.066167.769144.206
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat53.16153.16153.16153.16153.161
Udbytte50.73545.16446.11339.22332.018
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel104.89599.325100.27493.38386.179
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt104.89599.325100.27493.38386.179
Udskudt skat00000
Hensættelse364----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter38.35031.72928.93117.65021.878
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00821.0251.820
Varekreditorer17.06021.40518.78925.24212.746
Anden gæld16.83717.72820.99030.47021.583
Kortfristet gæld i alt72.24670.86168.79274.38658.027
Passiver i alt177.506170.186169.066167.769144.206

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte9091909289
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK NORDENTA A/S

CVR-nr 10416698

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK NORDENTA A/S

CVR-nr: 10416698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK NORDENTA A/S

CVR-nr: 10416698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger