Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr31778530
AdresseTronholmen 5, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning97.79593.45094.28589.25088.000
Vareforbrug49.86844.50344.72440.92240.962
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste72.86171.19972.04468.78867.519
Personaleomkostninger-68.530-67.153-67.824-64.193-62.609
Afskrivninger-3.173-3.003-3.048-3.122-3.623
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.1581.0421.1721.4741.287
Finansielle indtægter354375271163588
Finansielle udgifter-3.024-2.833-2.886-3.273-3.750
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.670-2.458-2.615-3.110-3.162
Ordinært resultat00000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat00000
Skat af årets resultat00000
Årets resultat00000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill19.68322.52325.36328.20331.043
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt19.68322.52325.36328.20331.043
Grunde og bygninger000047
Andre anlæg og driftsmidler1.6601.4568971.0491.284
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.6601.4568971.0491.331
Kapitalandele505050200200
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.1854.4134.4134.4132.535
Finansielle anlægsaktiver i alt4.2354.4634.4634.6132.735
Anlægsaktiver i alt25.57828.44230.72333.86635.109
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser26.06323.01522.91723.55722.733
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender389205157506997
Værdipapirer00000
Likvide midler5.0315.1976.3236160
Omsætningsaktiver i alt33.83131.15030.41026.63327.915
Status balance59.40959.59261.13360.49863.024
Selskabskapital7.0007.0007.0007.0007.000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.0007.0007.0007.0007.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.0007.0007.0007.0007.000
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker11.83714.34716.85319.43321.935
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.1444.069000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt15.98118.41616.85319.43321.935
Kortfristet gæld til nærtstående parter22.54920.61320.93410.7470
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.5592.5292.5109.8844.133
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.4281.7121.2621.2201.006
Anden gæld9.8929.32212.57412.21328.949
Kortfristet gæld i alt36.42834.17637.28034.06534.088
Passiver i alt59.40959.59261.13360.49863.024

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte104102101101101
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 31778530

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 31778530

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr: 31778530

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger