Proff
Proff
Annonce

DANSKE COMMODITIES A/S

CVR-nr28113951
AdresseVærkmestergade 3 3, 8000 Aarhus C

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Nettoomsætning6.362.9092.437.891788.64810.046.0749.376.686
Vareforbrug4.376.8251.975.416677.4169.950.2839.265.837
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.986.084462.475-107.879123.472
Personaleomkostninger-72.020-49.729-36.148-39.225-35.374
Afskrivninger-13.490-16.537-24.706-6.342-3.649
Kapacitetsomkostninger-23.3440000
Primært resultat1.878.698382.15851.07550.22471.826
Finansielle indtægter9.5506.7095.6032.1072.980
Finansielle udgifter-87.455-13.121-7.909-2.548-3.194
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto62.4849.3532.023-476-19
Finansielle poster netto-12.4212.941-283-917-233
Ordinært resultat1.863.277385.09950.79249.30771.593
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.863.277385.09950.79249.30771.593
Skat af årets resultat-396.071-82.190-10.585-10.858-15.626
Årets resultat1.467.206302.90940.20738.44955.967

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver74.95583.51995.73797.1339.262
Immaterielle anlægsaktiver i alt74.95583.51995.73797.1339.262
Grunde og bygninger2.6903.7664.94862785
Andre anlæg og driftsmidler3.8001.4381.3391.1503.699
Øvrige materielle anlægsaktiver5097000
Materielle anlægsaktiver i alt6.5405.3016.2871.2124.484
Kapitalandele81.88915.7345.7871.7371.302
Langfristede tilgodehavender0348334324310
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver39.32903.23100
Finansielle anlægsaktiver i alt121.21816.0829.3522.0611.612
Anlægsaktiver i alt202.713104.902111.376100.40615.358
Varebeholdninger1.914.4751.124.902272.254144.69637.880
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.818.795818.303204.623162.678192.079
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.137.21882.58534.9367.78529
Andre tilgodehavender89.06445.92251.03290.58952.401
Værdipapirer5.363.7860030.28619.560
Likvide midler1.386.648936.226157.68660.74549.985
Omsætningsaktiver i alt14.735.5937.391.3341.120.791501.303357.913
Status balance14.938.3067.496.2361.232.167601.709373.271
Selskabskapital3.679.762179.065179.065179.065498
Overført resultat1.841.139438.029145.553113.60175.737
Udbytte00000
Øvrige reserver78.9830000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.599.884634.498332.393292.66676.235
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.599.884634.498332.393292.66676.235
Udskudt skat06.129000
Hensættelse7.383--1.278669
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.92813.39913.3991.0840
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.92819.52813.3991.0840
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.900.5121.648.23749.82063.965131
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000117
Selskabsskat040.1699.4932.688195
Varekreditorer2.098.648879.663350.542211.776258.300
Anden gæld3.327.95170.94838.80028.25237.624
Kortfristet gæld i alt9.327.1116.839.413886.375306.681296.367
Passiver i alt14.938.3067.496.2361.232.167601.709373.271

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte401--281267
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSKE COMMODITIES A/S

CVR-nr 28113951

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSKE COMMODITIES A/S

CVR-nr: 28113951

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSKE COMMODITIES A/S

CVR-nr: 28113951

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger