Proff
Proff
Annonce

DICTION ApS

CVR-nr35636455
AdresseGammeltorv 6 3, 1457 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning10.5108.8547.4797.0497.360
Vareforbrug5.8474.9615.2414.8033.979
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.6633.8932.2382.2462.352
Personaleomkostninger-4.106-2.612-2.148-1.821-1.540
Afskrivninger-92-62-85-930
Kapacitetsomkostninger000-292-1.536
Primært resultat4661.219540175
Finansielle indtægter561416749
Finansielle udgifter-38-34-21-30-63
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto16602600
Finansielle poster netto-173119137-14
Ordinært resultat4491.25024176160
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4491.25024176160
Skat af årets resultat-128-275-5-39-35
Årets resultat32197519138125

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger134522600
Andre anlæg og driftsmidler141122197308514
Øvrige materielle anlægsaktiver026000
Materielle anlægsaktiver i alt275200223308514
Kapitalandele35536830817475
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1471401151160
Finansielle anlægsaktiver i alt50250842329075
Anlægsaktiver i alt777708646597589
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4921.6741.2421.079761
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.1641069800
Andre tilgodehavender83672340
Værdipapirer00000
Likvide midler1.0551.201449308414
Omsætningsaktiver i alt2.7193.0171.8621.4201.174
Status balance3.4963.7252.5082.0181.763
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.9511.879841917708
Udbytte59057550
Øvrige reserver000020
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.0601.9299471.022778
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.0601.9299471.022778
Udskudt skat00000
Hensættelse---1-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000035
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000035
Kortfristet gæld til nærtstående parter178222251294280
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat12819004693
Varekreditorer628638363600291
Anden gæld502745946349287
Kortfristet gæld i alt1.4361.7951.560995951
Passiver i alt3.4963.7252.5082.0181.763

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte85558
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DICTION ApS

CVR-nr 35636455

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DICTION ApS

CVR-nr: 35636455

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DICTION ApS

CVR-nr: 35636455

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger