Proff
Proff
Annonce

DK COMPANY VEJLE A/S

CVR-nr76180113
AdresseEdisonvej 4, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.268.2551.099.708762.664982.691937.475
Vareforbrug978.771812.343638.007859.797731.738
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste303.997296.932142.071159.086227.394
Personaleomkostninger-116.850-98.720-83.400-98.666-101.724
Afskrivninger-9.736-7.380-6.280-5.170-5.314
Kapacitetsomkostninger0-71-228-5-60
Primært resultat177.411190.76052.16355.244120.295
Finansielle indtægter2.5621931.3942.7981.645
Finansielle udgifter-3.535-4.107-2.289-5.148-6.890
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto60.58659.68466.91037.10218.501
Finansielle poster netto59.61355.77166.01534.75113.256
Ordinært resultat237.024246.531118.17889.995133.551
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat237.024246.531118.17889.995133.551
Skat af årets resultat-38.962-41.159-11.347-11.763-26.637
Årets resultat198.061205.372106.83178.232106.915

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.7004.3856.3328.2786.300
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.1141.289000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.8145.6756.3328.2786.300
Grunde og bygninger13.51514.7833.4593.2962.109
Andre anlæg og driftsmidler8.7877.7598.0314.6195.320
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt22.30222.54211.4907.9157.429
Kapitalandele202.793159.810124.03270.37137.753
Langfristede tilgodehavender7.1483.3269.2675.7663.869
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt209.941163.136133.30076.13741.623
Anlægsaktiver i alt236.057191.353151.12192.33155.352
Varebeholdninger484.763245.891182.604152.088198.393
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser36.20826.88043.95361.797107.147
Tilgodehavender hos nærtstående parter83.498141.992141.208127.01591.549
Andre tilgodehavender10.56434.7684.18210.55732.529
Værdipapirer00000
Likvide midler6512.6181.490351792
Omsætningsaktiver i alt615.683452.148373.438351.808430.440
Status balance851.741643.501524.558444.139485.792
Selskabskapital8.5508.5508.5508.5508.550
Overført resultat53.7332.927221.462119.12487.113
Udbytte100.000240.000010.00075.000
Øvrige reserver135.915114.49850.99324.5060
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel298.198365.974281.005162.180170.663
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt298.198365.974281.005162.180170.663
Udskudt skat00000
Hensættelse-2.111-01.104
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.0480000
Langfristet gæld til banker01.9161.5811.1661.450
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld06411.5144.3390
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.0484.09113.0955.5052.554
Kortfristet gæld til nærtstående parter208.78546.22826.611163.341202.590
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7838468861.1511.260
Selskabsskat32.81808795.5300
Varekreditorer251.951188.663139.46468.20169.524
Anden gæld57.15837.69962.61838.23239.201
Kortfristet gæld i alt551.494273.436230.458276.454312.575
Passiver i alt851.741643.501524.558444.139485.792

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte278255262266261
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DK COMPANY VEJLE A/S

CVR-nr 76180113

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DK COMPANY VEJLE A/S

CVR-nr: 76180113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DK COMPANY VEJLE A/S

CVR-nr: 76180113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger