Proff
Proff
Annonce

DKT Holdings ApS

CVR-nr39186829
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning15.819.0000000
Vareforbrug6.934.0003.0002.0001.0000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.951.000-3.000-2.00000
Personaleomkostninger-2.795.0000000
Afskrivninger-5.101.0000000
Kapacitetsomkostninger0000-4.000
Primært resultat1.076.000-3.000-2.000-1.000-4.000
Finansielle indtægter01.962.0001.800.0001.658.0001.529.000
Finansielle udgifter0-1.957.000-1.799.000-1.659.000-1.529.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto05.0001.000-1.0000
Ordinært resultat-3.646.0002.000-1.000-2.000-4.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3.646.0002.000-1.000-2.000-4.000
Skat af årets resultat-140.000122.00056.00064.00059.000
Årets resultat-3.786.000124.00055.00062.00055.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt32.645.0000000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver3.112.0000000
Materielle anlægsaktiver i alt18.716.0000000
Kapitalandele04.113.0004.113.00004.113.000
Langfristede tilgodehavender40.00022.691.00020.841.000017.595.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt40.00026.804.00024.954.000021.708.000
Anlægsaktiver i alt65.589.00026.804.00024.954.00023.256.00021.708.000
Varebeholdninger226.0000000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.046.0000000
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.351.0001.242.0001.140.0001.048.000
Andre tilgodehavender627.00046.00057.00066.00050.000
Værdipapirer00000
Likvide midler3.201.000193.00084.00049.0009.000
Omsætningsaktiver i alt7.506.0001.590.0001.383.0001.255.0001.107.000
Status balance73.095.00028.394.00026.337.00024.511.00022.815.000
Selskabskapital00000
Overført resultat-4.830.0004.407.0004.283.0004.228.0004.166.000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-4.830.0004.407.0004.283.0004.228.0004.166.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-4.830.0004.407.0004.283.0004.228.0004.166.000
Udskudt skat4.114.0000000
Hensættelse-0000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker27.379.0000000
Langfristet gæld til nærtstående parter022.637.00020.815.000017.599.000
Anden langfristet gæld3.732.0000000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt61.240.00022.637.00020.815.00019.141.00017.599.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.000001.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.105.0000000
Selskabsskat72.0000000
Varekreditorer3.680.0000001.000
Anden gæld7.070.0001.349.0001.239.0001.142.0001.048.000
Kortfristet gæld i alt16.195.0001.350.0001.239.0001.142.0001.050.000
Passiver i alt73.095.00028.394.00026.337.00024.511.00022.815.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-0000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DKT Holdings ApS

CVR-nr 39186829

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DKT Holdings ApS

CVR-nr: 39186829

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DKT Holdings ApS

CVR-nr: 39186829

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger