Proff
Proff
Annonce
Annonce

Dragsbæk A/S

CVR-nr89318718
AdresseSimons Bakke 46, 7700 Thisted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.240.892845.017745.336769.706783.964
Vareforbrug1.115.404750.789650.196675.865683.839
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste154.417118.242101.22698.58596.205
Personaleomkostninger-79.225-85.323-74.356-72.408-73.681
Afskrivninger-14.185-14.416-12.809-11.737-10.136
Kapacitetsomkostninger-7.413-141-1530-48
Primært resultat53.59318.36113.90914.44112.340
Finansielle indtægter3.4926.5303.9493.7453.628
Finansielle udgifter-2.305-2.666-11.100-3.580-6.255
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto30.55130.41020.53128.71529.727
Finansielle poster netto31.73834.27413.37928.88027.100
Ordinært resultat85.33152.63627.28843.32139.440
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat85.33152.63627.28843.32139.440
Skat af årets resultat-12.097-4.796-1.490-3.236-2.114
Årets resultat73.23447.83925.79840.08437.326

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger19.11811.84010.51010.5128.778
Andre anlæg og driftsmidler42.18172.89760.15348.46146.396
Øvrige materielle anlægsaktiver917.8399.104257304
Materielle anlægsaktiver i alt61.39092.57679.76759.23055.478
Kapitalandele170.760170.843164.425172.514144.945
Langfristede tilgodehavender3.8183.9363.9293.8060
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4314313814203.629
Finansielle anlægsaktiver i alt175.009175.210168.734176.741148.574
Anlægsaktiver i alt236.399267.785248.501235.971204.052
Varebeholdninger85.78960.19749.08348.30352.796
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser136.863121.52592.269103.990112.521
Tilgodehavender hos nærtstående parter333.990318.580273.812219.802210.181
Andre tilgodehavender5.9601931.313691212
Værdipapirer00000
Likvide midler1221204801.9281.952
Omsætningsaktiver i alt563.278501.352418.100375.660378.369
Status balance799.677769.137666.601611.632582.421
Selskabskapital7.5007.5007.5007.5007.500
Overført resultat250.141219.095205.622206.579197.337
Udbytte45.00030.00030.00035.00030.000
Øvrige reserver10.1519.2732.82011.4079.663
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel312.791268.912248.988263.558254.594
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt312.791268.912248.988263.558254.594
Udskudt skat00000
Hensættelse9.7643.7573.0662.6002.138
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter35.00035.10035.09935.0000
Anden langfristet gæld3610000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt35.36135.10035.09935.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter64.47436.47129.62824.48644.931
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker108.745242.993210.868196.343198.798
Selskabsskat17.4424.1161.0292.6181.238
Varekreditorer241.871162.758116.76674.46968.620
Anden gæld9.22815.03121.15812.55812.102
Kortfristet gæld i alt441.759461.368379.448310.474325.689
Passiver i alt799.677769.137666.601611.632582.421

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte119136125129127
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dragsbæk A/S

CVR-nr 89318718

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Dragsbæk A/S

CVR-nr: 89318718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Dragsbæk A/S

CVR-nr: 89318718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger