Proff
Proff
Annonce

DUEHOLM GROUP ApS

CVR-nr37320579
AdresseHovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.31811.47411.1989.9883.698
Personaleomkostninger-10.360-11.441-11.085-9.561-3.680
Afskrivninger-58-88-81-58-15
Kapacitetsomkostninger0-22000
Primært resultat-100-77323693
Finansielle indtægter3481000
Finansielle udgifter-247-115-93-2-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto023521500
Finansielle poster netto100121122-2-2
Ordinært resultat1441543661
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1441543661
Skat af årets resultat0-10-36-81-1
Årets resultat0341182860

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler44102337218276
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt44102337218276
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt44102337218276
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser090028200
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.3255.7396.7295.141200
Andre tilgodehavender28335407412662
Værdipapirer00000
Likvide midler0000101
Omsætningsaktiver i alt6.3537.1087.5425.7061.058
Status balance6.3977.2097.8795.9241.334
Selskabskapital5050505050
Overført resultat401401366248-38
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel45145141629812
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt45145141629812
Udskudt skat00000
Hensættelse010141213
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld155922.8985620
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt155922.8985620
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.9522.6461.5162.302338
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2294183091600
Selskabsskat101433810
Varekreditorer34149201180120
Anden gæld1.7062.9302.4922.835830
Kortfristet gæld i alt5.9306.1564.5515.5581.289
Passiver i alt6.3977.2097.8795.9241.334

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte212525259
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DUEHOLM GROUP ApS

CVR-nr 37320579

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DUEHOLM GROUP ApS

CVR-nr: 37320579

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DUEHOLM GROUP ApS

CVR-nr: 37320579

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger