Proff
Proff
Annonce

Dyvig Holdings A/S

CVR-nr35847731
AdresseC.F. Tietgens Boulevard 32 C, 5220 Odense SØ

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning5005.394.2003.893.3001.983.4002.179.000
Vareforbrug03.302.4002.281.7001.065.8001.189.500
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5002.036.8001.566.400882.200953.000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-1.100-261.400000
Primært resultat-600745.000662.700298.300288.600
Finansielle indtægter135.900123.40083.60023.50017.100
Finansielle udgifter-22.400-51.700-52.200-38.000-60.400
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto113.50071.70031.400-14.500-43.300
Ordinært resultat115.000816.800694.100283.700245.300
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat115.000816.800694.100283.700245.300
Skat af årets resultat-25.700-180.200-142.600-59.300-57.800
Årets resultat89.300636.500551.500224.400187.500

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt01.317.4001.313.4001.282.0001.306.700
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0257.800156.000127.800136.500
Kapitalandele732.50042.100000
Langfristede tilgodehavender4.40045.50087.4002.9004.800
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver041.30047.9003.6003.500
Finansielle anlægsaktiver i alt736.900128.900135.3006.5008.300
Anlægsaktiver i alt736.8001.994.6001.869.0001.647.2001.702.100
Varebeholdninger01.076.800740.500124.600134.900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0903.800000
Tilgodehavender hos nærtstående parter80.2000000
Andre tilgodehavender097.70061.60013.80018.000
Værdipapirer0282.800000
Likvide midler25.400227.200194.600197.400167.300
Omsætningsaktiver i alt624.9002.705.1001.755.900729.300717.300
Status balance1.361.8004.699.9003.624.9002.376.5002.419.400
Selskabskapital500500500500600
Overført resultat687.5001.167.300000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.135.100813.600541.600488.200
Minoritetsinteressernes andel0696.600561.400502.900453.900
Egenkapital i alt-1.831.7001.375.0001.044.500942.100
Udskudt skat043.50042.90051.20051.300
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00562.700450.400595.100
Langfristet gæld til nærtstående parter00238.70000
Anden langfristet gæld0285.100269.200255.100273.200
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt01.415.9001.129.400762.000924.600
Kortfristet gæld til nærtstående parter00001.200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00247.100130.60051.100
Selskabsskat13.10039.90020.80014.40038.700
Varekreditorer0533.700471.100193.600212.300
Anden gæld0364.500207.900122.600136.600
Kortfristet gæld i alt653.8001.426.3001.096.400554.800538.100
Passiver i alt1.361.8004.699.9003.624.9002.376.5002.419.400

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-2.255-1.419-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Dyvig Holdings A/S

CVR-nr 35847731

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Dyvig Holdings A/S

CVR-nr: 35847731

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Dyvig Holdings A/S

CVR-nr: 35847731

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger