Proff
Proff
Annonce

eTranslate ApS

CVR-nr37457973
AdresseGydevang 41, 3450 Allerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.6154.6552.4991.777688
Personaleomkostninger-3.202-1.944-1.804-1.509-365
Afskrivninger-190000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3952.711695268323
Finansielle indtægter5001512
Finansielle udgifter-46-92-44-13-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-41-92-4426
Ordinært resultat1.3532.620651270329
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3532.620651270329
Skat af årets resultat-322-595-153-62-74
Årets resultat1.0312.025498208255

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1220000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1220000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver590000
Finansielle anlægsaktiver i alt590000
Anlægsaktiver i alt1810000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2051.465985679450
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender970623939
Værdipapirer00000
Likvide midler3.6844.050780918298
Omsætningsaktiver i alt4.9865.5151.8261.636787
Status balance5.1685.5151.8261.636787
Selskabskapital5050505050
Overført resultat2.6782.647740356261
Udbytte1.000118114113111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.7282.815905519422
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.7282.815905519422
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat575901315472
Varekreditorer16315616115629
Anden gæld1.2191.953629907265
Kortfristet gæld i alt1.4392.7009211.117365
Passiver i alt5.1685.5151.8261.636787

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte43222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

eTranslate ApS

CVR-nr 37457973

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

eTranslate ApS

CVR-nr: 37457973

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

eTranslate ApS

CVR-nr: 37457973

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger