Proff
Proff
Annonce
Annonce

Falck Danmark A/S

CVR-nr16271241
AdresseSydhavnsgade 18, 2450 København SV
Del afFALCK A/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

4.252.000

6.280.000

3.017.000

3.034.000

3.203.000

Vareforbrug

1.136.000

1.603.000

566.000

985.000

819.000

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

3.174.000

4.752.000

2.527.000

2.089.000

2.465.000

Personaleomkostninger

-2.709.000

-3.211.000

-2.173.000

-2.346.000

-2.358.000

Afskrivninger

-92.000

-78.000

-96.000

-129.000

-122.000

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

374.000

1.463.000

259.000

-386.000

-15.000

Finansielle indtægter

194.000

1.050.000

147.000

340.000

200.000

Finansielle udgifter

-1.763.000

-554.000

-1.336.000

-141.000

-107.000

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.119.000

871.000

349.000

392.000

23.000

Finansielle poster netto

-450.000

1.367.000

-840.000

591.000

116.000

Ordinært resultat

-76.000

2.830.000

86.000

205.000

101.000

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-76.000

2.830.000

86.000

205.000

101.000

Skat af årets resultat

-104.000

-329.000

-14.000

-29.000

-10.000

Årets resultat

-180.000

2.501.000

72.000

176.000

91.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

11.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

102.000

134.000

174.000

250.000

287.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt

113.000

137.000

178.000

255.000

293.000

Grunde og bygninger

501.000

310.000

335.000

359.000

173.000

Andre anlæg og driftsmidler

108.000

68.000

44.000

59.000

72.000

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

609.000

378.000

379.000

418.000

245.000

Kapitalandele

2.325.000

6.940.000

5.266.000

4.718.000

4.668.000

Langfristede tilgodehavender

1.783.000

2.043.000

2.052.000

3.279.000

3.787.000

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

4.108.000

8.983.000

7.318.000

7.997.000

8.455.000

Anlægsaktiver i alt

4.830.000

9.498.000

7.875.000

8.670.000

8.993.000

Varebeholdninger

39.000

10.000

30.000

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

142.000

328.000

447.000

103.000

203.000

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.178.000

1.627.000

789.000

2.355.000

1.921.000

Andre tilgodehavender

115.000

66.000

87.000

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

296.000

272.000

56.000

78.000

Omsætningsaktiver i alt

1.588.000

2.405.000

1.698.000

2.533.000

2.249.000

Status balance

6.418.000

11.903.000

9.573.000

11.203.000

11.242.000

Selskabskapital

88.000

88.000

88.000

88.000

88.000

Overført resultat

1.012.000

3.735.000

2.352.000

2.408.000

2.232.000

Udbytte

0

0

70.000

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

-36.000

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.100.000

3.823.000

2.510.000

2.460.000

2.320.000

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.100.000

3.823.000

2.510.000

2.460.000

2.320.000

Udskudt skat

0

0

0

0

-53.000

Hensættelse

67.000

51.000

101.000

57.000

67.000

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

348.000

264.000

279.000

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

280.000

298.000

Langfristet gæld til nærtstående parter

2.872.000

7.000

306.000

321.000

3.921.000

Anden langfristet gæld

4.000

18.000

208.000

262.000

1.049.000

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

3.224.000

289.000

793.000

863.000

4.236.000

Kortfristet gæld til nærtstående parter

78.000

5.392.000

3.864.000

5.884.000

2.682.000

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

600.000

493.000

0

0

0

Selskabsskat

116.000

301.000

10.000

6.000

16.000

Varekreditorer

335.000

445.000

353.000

651.000

541.000

Anden gæld

899.000

1.109.000

1.943.000

1.282.000

1.399.000

Kortfristet gæld i alt

2.027.000

7.740.000

6.169.000

7.823.000

4.619.000

Passiver i alt

6.418.000

11.903.000

9.573.000

11.203.000

11.242.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

4.552

5.353

4

4.021

4.225

Hent gratis årsrapporter

Falck Danmark A/S

CVR-nr 16271241

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Falck Danmark A/S

CVR-nr: 16271241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Falck Danmark A/S

CVR-nr: 16271241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger