Proff
Proff
Annonce

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr17272241
AdresseSkindergade 27, 1159 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste41.54139.29630.34621.06615.478
Personaleomkostninger-32.749-27.445-20.547-18.084-12.620
Afskrivninger-2.862-2.453-1.947-1.118-1.088
Kapacitetsomkostninger0008716
Primært resultat5.9319.3977.0691.9511.786
Finansielle indtægter179-32-53-49106
Finansielle udgifter-3.730-1.889-1.683-1.213-890
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.551-1.921-1.736-1.262-784
Ordinært resultat2.3807.4765.3336891.002
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.3807.4765.3336891.002
Skat af årets resultat-572-1.496-1.42299-312
Årets resultat1.8085.9813.911788690

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.6682.1562.1162.1291.392
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.6682.1562.1162.1291.392
Grunde og bygninger13.80113.9799.6837.8678.022
Andre anlæg og driftsmidler7.6967.5058.0006.0873.825
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt21.49721.48417.68413.95411.847
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.9724.0612.9601.9591.545
Finansielle anlægsaktiver i alt4.9724.0612.9601.9591.545
Anlægsaktiver i alt28.13827.70222.76018.04214.784
Varebeholdninger72.95261.52046.36437.08426.933
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9121.2461.2988861.139
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000250
Andre tilgodehavender1.063601364685541
Værdipapirer00000
Likvide midler1.3501.1682431.0031.586
Omsætningsaktiver i alt76.37864.53648.30539.75930.475
Status balance104.51592.23771.06557.80145.259
Selskabskapital184184184184180
Overført resultat21.63519.21613.1468.6398.483
Udbytte00000
Øvrige reserver4.2484.7634.7585.2634.551
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.06724.16318.08814.08513.213
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt26.06724.16318.08814.08513.213
Udskudt skat00000
Hensættelse1.8931.7331.5941.0211.094
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.9553.1223.2901.8472.100
Langfristet gæld til banker19.000004460
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.0592.3701.02700
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt23.0155.4924.3172.2932.100
Kortfristet gæld til nærtstående parter19.80719.80519.56012.79410.064
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker12.79310.0438.34711.4126.486
Selskabsskat2811.37181900
Varekreditorer12.33115.52110.5678.1486.392
Anden gæld8.32914.1097.7728.0475.909
Kortfristet gæld i alt53.54160.85047.06640.40128.851
Passiver i alt104.51592.23771.06557.80145.259

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte9074614638
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr 17272241

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr: 17272241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Faraos Cigarer ApS

CVR-nr: 17272241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger