Proff
Proff
Annonce

Ferrosan Medical Devices Group A/S

CVR-nr43531093
AdresseSydmarken 5, 2860 Søborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

22.09.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning893.367-
Vareforbrug327.2430
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste673.701-47.649
Personaleomkostninger-214.949-137
Afskrivninger-23.2920
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat189.287-47.786
Finansielle indtægter9.068161
Finansielle udgifter-141.849-2.102
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-132.781-1.941
Ordinært resultat56.506-49.727
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat56.506-49.727
Skat af årets resultat-32.643426
Årets resultat23.863-49.301

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill2.102.1690
Øvrige immaterielle anlægsaktiver52.2380
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.154.4070
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver108.7510
Materielle anlægsaktiver i alt290.4810
Kapitalandele03.809.392
Langfristede tilgodehavender0870.245
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.6110
Finansielle anlægsaktiver i alt4.6114.679.637
Anlægsaktiver i alt5.351.8104.679.637
Varebeholdninger130.8560
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser121.5620
Tilgodehavender hos nærtstående parter0180
Andre tilgodehavender16.4097.955
Værdipapirer00
Likvide midler14.0941.306
Omsætningsaktiver i alt290.7299.441
Status balance5.642.5394.689.078
Selskabskapital400100
Overført resultat2.843.3312.835.519
Udbytte00
Øvrige reserver-8.9750
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.837.9412.835.619
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt2.837.9412.835.619
Udskudt skat625.4990
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker1.851.9151.799.200
Langfristet gæld til nærtstående parter021.941
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt2.477.4141.821.141
Kortfristet gæld til nærtstående parter0137
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker66.5850
Selskabsskat28.9250
Varekreditorer107.076314
Anden gæld49.59831.867
Kortfristet gæld i alt327.18432.318
Passiver i alt5.642.5394.689.078

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte3791
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ferrosan Medical Devices Group A/S

CVR-nr 43531093

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 22.09.2022 (PDF)

Periode: 22.09.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Ferrosan Medical Devices Group A/S

CVR-nr: 43531093

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ferrosan Medical Devices Group A/S

CVR-nr: 43531093

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger