Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fiftytwo A/S

CVR-nr24784010
AdresseEjby Industrivej 91, 2600 Glostrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning--

99.600

96.498

88.380

Vareforbrug

0

0

30.996

26.244

25.349

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

81.617

88.473

---
Personaleomkostninger

-87.476

-76.513

-64.512

-57.292

-51.521

Afskrivninger

-6.083

-8.824

-10.984

-7.285

-3.740

Kapacitetsomkostninger

0

0

-234

-202

-185

Primært resultat

-11.942

3.136

-6.322

5.475

7.585

Finansielle indtægter

937

5.330

4.405

102

136

Finansielle udgifter

-1.639

-401

-578

-270

-59

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.276

954

325

198

318

Finansielle poster netto

574

5.883

4.152

30

395

Ordinært resultat

-12.006

8.542

-2.170

5.505

7.980

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-12.006

8.542

-2.170

5.505

7.980

Skat af årets resultat

2.538

-483

1.344

-1.399

-1.754

Årets resultat

-9.468

8.059

-826

4.106

6.226

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

27.792

29.476

10.641

12.576

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

19.298

11.262

30.949

35.668

6.410

Immaterielle anlægsaktiver i alt

47.090

40.738

41.590

48.244

6.410

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

1.322

1.599

1.348

1.351

1.349

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.322

1.599

1.348

1.351

1.349

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

2.061

1.162

1.337

2.033

1.771

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

981

966

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

3.042

2.128

1.337

2.033

1.771

Anlægsaktiver i alt

51.454

44.465

44.275

51.628

9.530

Varebeholdninger

1.983

3.389

1.203

6.008

6.133

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

21.736

28.073

21.628

24.979

22.051

Tilgodehavender hos nærtstående parter

417

507

379

307

8.523

Andre tilgodehavender

37

45

401

74

124

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

76

129

46

935

2

Omsætningsaktiver i alt

30.800

34.485

25.704

33.543

38.315

Status balance

82.254

78.950

69.979

85.171

47.845

Selskabskapital

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overført resultat

-7.592

3.243

2.431

3.241

3.241

Udbytte

0

4.875

0

2.444

5.717

Øvrige reserver

15.052

8.784

6.411

6.427

4.765

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

10.460

19.902

11.842

15.112

16.723

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

10.460

19.902

11.842

15.112

16.723

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

2.319

4.843

13.110

22.261

319

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

6.189

8.083

6.252

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

6.189

8.083

6.252

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

36.306

531

5.160

16.844

392

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

138

150

0

0

0

Selskabsskat

0

622

671

2.951

1.747

Varekreditorer

9.694

8.316

6.354

4.964

8.928

Anden gæld

17.148

36.503

26.590

23.039

19.736

Kortfristet gæld i alt

63.286

46.122

38.775

47.798

30.803

Passiver i alt

82.254

78.950

69.979

85.171

47.845

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

115

104

93

83

79

Hent gratis årsrapporter

Fiftytwo A/S

CVR-nr 24784010

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fiftytwo A/S

CVR-nr: 24784010

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Fiftytwo A/S

CVR-nr: 24784010

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger