Proff
Proff

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr41315083
AdresseTavlundparken 1, 7400 Herning

Om os Fink Ejendomme ApS er en virksomhed, som i 2013 udsprang af Fink Byg ApS. Vi har til formål at udvikle og opføre moderne og funktionelt boligbyggeri. Vi er et voksende team af medarbejdere, som har fingeren på pulsen og følger med i de nyeste trends indenfor moderne boligbyggeri. Vi har i virksomheden opbygget kompetencerne til at styre hele processen fra bar mark til nøglefærdige huse i områder komplet med veje, infrastruktur, fællesarealer og natur. Vi sætter en ære i, at den håndværksmæssige udførelse er helt i top og anvender derfor udelukkende vores eget team af dygtige, kvalitetsbevidste håndværkere og stiller store krav til vores leverandører. Vi ved, at køb af hus er en af de største investeringer i livet. Derfor har vi også stor respekt for vores kunder og følger dem tæt igennem hele byggeprocessen. Vi er lydhøre, interesserede i dialog og tror på, at åben og tillidsfuld kommunikation er nøglen til et godt samarbejde. Målet er, at vores ekspertise kan hjælpe dig med at forløse dine drømme. VORES VISION - som guider alle vores beslutninger Vi ønsker at blive oplevet, som en troværdig og nytænkende virksomhed med kunden i centrum. Vi vil være førende indenfor moderne og energivenlig boligbyggeri i topkvalitet. Vi vil være kendt for at levere boliger, som skaber maksimal værdi for køberen. VORES KERNEVÆRDIER - som vi altid arbejder ud fra: Kvalitet - vi sætter en ære i at skabe de bedste rammer for dit nye hjem. Grundighed - vi gennemarbejder altid din nye bolig ned til mindste detalje. Tryghed - vi lægger stor vægt på, at du føler dig tryg og guider dig derfor gennem hele byggeprocessen.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

21.04.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

1.079

31

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste--

-24

Personaleomkostninger

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

2.623

9.224

-24

Finansielle indtægter

0

0

0

Finansielle udgifter

-41

-8

-3

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

3.702

9.255

1.080

Finansielle poster netto

3.661

9.247

1.077

Ordinært resultat

2.582

9.216

1.053

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

2.582

9.216

1.053

Skat af årets resultat

245

9

6

Årets resultat

2.827

9.225

1.059

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Kapitalandele

6.412

9.560

1.230

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

6.412

9.560

1.230

Anlægsaktiver i alt

6.412

9.560

1.230

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

6

Andre tilgodehavender

333

9

0

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

8.562

2

0

Omsætningsaktiver i alt

8.896

10

6

Status balance

15.307

9.570

1.236

Selskabskapital

50

50

50

Overført resultat

74

949

-21

Udbytte

0

6.000

0

Øvrige reserver

5.912

2.210

1.080

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

6.036

9.208

1.109

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

6.036

9.208

1.109

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

805

353

119

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

Varekreditorer

8.467

8

8

Anden gæld

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

9.271

361

127

Passiver i alt

15.307

9.570

1.236

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr 41315083

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 21.04.2020 (PDF)

Periode: 21.04.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr: 41315083

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7029030

Firmaets links


Certificeringer

Højeste Kreditværdighed
Højeste Kreditværdighed

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Fink Ejendomme ApS

CVR-nr: 41315083

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger