Proff
Proff
Annonce

Fokus Translatørerne A/S

CVR-nr27368530
AdresseKampmannsgade 2, 1604 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.1835.7996.9126.3506.803
Personaleomkostninger-5.486-5.460-5.597-5.458-5.574
Afskrivninger-110-117-117-97-86
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5872231.1987961.143
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-2-17-16-13-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2-17-16-13-8
Ordinært resultat5852051.1827831.135
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5852051.1827831.135
Skat af årets resultat-129-46-260-172-251
Årets resultat456159921611885

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver075157239321
Immaterielle anlægsaktiver i alt075157239321
Grunde og bygninger1361571771982
Andre anlæg og driftsmidler150164178192128
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt286321355390129
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender439400379371307
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt439400379371307
Anlægsaktiver i alt7257968911.000757
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7161.7521.5401.2221.353
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender06745029
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1136221.6301.8881.283
Omsætningsaktiver i alt1.9012.4403.2333.1292.686
Status balance2.6253.2364.1254.1293.443
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat271414255234224
Udbytte60009006001.040
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3719141.6551.3341.764
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.3719141.6551.3341.764
Udskudt skat00000
Hensættelse4360779195
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000125
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt53168168365125
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat270126370
Varekreditorer172679375345288
Anden gæld001.7231.9570
Kortfristet gæld i alt1.1592.0932.2242.3391.460
Passiver i alt2.6253.2364.1254.1293.443

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte99101010
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fokus Translatørerne A/S

CVR-nr 27368530

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fokus Translatørerne A/S

CVR-nr: 27368530

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fokus Translatørerne A/S

CVR-nr: 27368530

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger