Proff
Proff
Annonce

FONDEN GJETHUSET. FREDERIKSVÆRK

CVR-nr20699582
AdresseGjethusgade 5, 3300 Frederiksværk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.5953.3463.6373.7553.196
Personaleomkostninger-3.763-3.308-2.888-3.201-2.729
Afskrivninger-91-106-71-73-57
Kapacitetsomkostninger-146-347-2200
Primært resultat-405-415655481410
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter0-25-32-21-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0-25-31-21-8
Ordinært resultat-404-440624460402
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-404-440624460402
Skat af årets resultat11198-14500
Årets resultat-294-342479460402

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler488470530258284
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt488470530258284
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver101010100
Finansielle anlægsaktiver i alt101010100
Anlægsaktiver i alt498480540268284
Varebeholdninger97821086794
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2773908580369
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender7610928522685
Værdipapirer00000
Likvide midler2.3122.7823.3422.9291.811
Omsætningsaktiver i alt2.7983.4103.8373.4012.401
Status balance3.2963.8904.3773.6682.685
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat1.1141.4011.7261.230753
Udbytte00000
Øvrige reserver06234057
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4141.7072.0491.5701.110
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4141.7072.0491.5701.110
Udskudt skat00000
Hensættelse047145--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000092
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000092
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.3431.2431.0151.038875
Anden gæld5398931.1681.060608
Kortfristet gæld i alt1.8832.1362.1832.0981.483
Passiver i alt3.2963.8904.3773.6682.685

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte88788
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FONDEN GJETHUSET. FREDERIKSVÆRK

CVR-nr 20699582

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FONDEN GJETHUSET. FREDERIKSVÆRK

CVR-nr: 20699582

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FONDEN GJETHUSET. FREDERIKSVÆRK

CVR-nr: 20699582

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger