Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr36781858
AdresseStrandboulevarden 64, 4800 Nykøbing F

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste3.7475.8996.901
Personaleomkostninger-3.624-5.776-6.242
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat123124659
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-49-54-34
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-49-54-34
Ordinært resultat7469624
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat7469624
Skat af årets resultat-16-16-109
Årets resultat5853516

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6031.374668
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender1.2945.405753
Værdipapirer000
Likvide midler7.6123.5926.666
Omsætningsaktiver i alt9.50810.3728.088
Status balance9.50810.3728.088
Selskabskapital1.0001.0001.000
Overført resultat1.6011.5431.490
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.6012.5432.490
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt2.6012.5432.490
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld0474584
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt0474584
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker200
Selskabsskat0057
Varekreditorer5305101.083
Anden gæld6.3756.8453.875
Kortfristet gæld i alt6.9087.3555.014
Passiver i alt9.50810.3728.088

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte477
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr 36781858

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr: 36781858

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland - FIERS

CVR-nr: 36781858

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger