Proff
Proff
Annonce

FRANS BAK ApS

CVR-nr14243097
AdresseAbildgaardsgade 7, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.2216.6754.4725.1912.903
Personaleomkostninger-1.300-876-1.156-1.613-1.109
Afskrivninger-112-99-50-56-36
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.8085.7003.1663.5211.758
Finansielle indtægter2.2763.6387.8821.0981.027
Finansielle udgifter-52-6.024-141-383-9
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.239-30000
Finansielle poster netto984-2.4177.7417151.018
Ordinært resultat4.7933.28310.9064.2372.776
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.7933.28310.9064.2372.776
Skat af årets resultat-1.331-706-2.403-935-613
Årets resultat3.4622.5778.5043.3022.163

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler345457201147175
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt345457201147175
Kapitalandele5.1525.390420420420
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000022
Finansielle anlægsaktiver i alt5.1525.390420420442
Anlægsaktiver i alt5.4975.847621567618
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser33456260351
Tilgodehavender hos nærtstående parter139000
Andre tilgodehavender2418922126258
Værdipapirer37.01938.76354.18819.45118.927
Likvide midler1632.97781326.956807
Omsætningsaktiver i alt37.25241.98455.08546.59420.344
Status balance42.74847.83155.70747.16120.962
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat31.59329.33230.20523.50120.310
Udbytte1.2003.450500111108
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel32.91832.90730.83023.73720.543
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt32.91832.90730.83023.73720.543
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3922712.032625305
Varekreditorer00000
Anden gæld9.43814.65322.84522.800113
Kortfristet gæld i alt9.83014.92424.87723.425419
Passiver i alt42.74847.83155.70747.16120.962

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FRANS BAK ApS

CVR-nr 14243097

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

FRANS BAK ApS

CVR-nr: 14243097

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FRANS BAK ApS

CVR-nr: 14243097

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger