Proff
Proff
Annonce

GAMMELBYGAARD ApS

CVR-nr40614834
AdresseVillerslevvej 75, 7755 Bedsted Thy

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

26.06.2019

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste25.32916.59520.25131.335
Personaleomkostninger-7.779-5.749-6.196-4.343
Afskrivninger-3.241-3.037-2.812-118
Kapacitetsomkostninger-481-165-7800
Primært resultat13.8297.64410.46426.874
Finansielle indtægter253.3051417
Finansielle udgifter-2.208-1.630-1.902-198
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1332050
Finansielle poster netto-2.1701.678-1.683-180
Ordinært resultat11.6599.3228.78026.694
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat11.6599.3228.78026.694
Skat af årets resultat-2.096-2.276-1.952-5.778
Årets resultat9.5637.0466.82820.916

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver016224344
Immaterielle anlægsaktiver i alt016224344
Grunde og bygninger136.622138.427137.92517.118
Andre anlæg og driftsmidler13.54012.90914.130292
Øvrige materielle anlægsaktiver6.6856.2656.6025.386
Materielle anlægsaktiver i alt156.847157.601158.65722.795
Kapitalandele1.2351.1789850
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.2351.1789850
Anlægsaktiver i alt158.082158.940159.88622.840
Varebeholdninger19.19820.87714.52016.199
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1549544471.512
Tilgodehavender hos nærtstående parter195282485
Andre tilgodehavender304437594856
Værdipapirer303000
Likvide midler3.373002.845
Omsætningsaktiver i alt23.94523.24216.50021.428
Status balance182.028182.183176.38544.267
Selskabskapital80808080
Overført resultat70.20360.71753.67120.694
Udbytte760226221
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel70.35960.79753.97720.996
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt70.35960.79753.97720.996
Udskudt skat0000
Hensættelse8.6769.3687.2461.838
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter91.52797.51699.4428.481
Langfristet gæld til banker1.5521.8685.4030
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0001.520
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt93.07999.384104.84510.001
Kortfristet gæld til nærtstående parter02442150
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2.8812.5492.8770
Kortfristet gæld til banker3166.8082.7080
Selskabsskat0000
Varekreditorer1.0881.3477862.138
Anden gæld5.6291.6863.7309.294
Kortfristet gæld i alt9.91412.63410.31711.433
Passiver i alt182.028182.183176.38544.267

ANDET

2023-092022-092021-092020-09
Antal ansatte14141410
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GAMMELBYGAARD ApS

CVR-nr 40614834

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 26.06.2019 (PDF)

Periode: 26.06.2019 - 30.09.2020

Kreditrapport

GAMMELBYGAARD ApS

CVR-nr: 40614834

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GAMMELBYGAARD ApS

CVR-nr: 40614834

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger