Proff
Proff
Annonce
Annonce

GEOFFROY ApS

CVR-nr34466661
AdresseConstantin Hansens Gade 10 2 th, 1799 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste537595661583413
Personaleomkostninger-305-521-551-511-332
Afskrivninger000-2-10
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat232741106972
Finansielle indtægter00100
Finansielle udgifter0-3-2-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0-3-2-1-1
Ordinært resultat232701096871
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat232701096871
Skat af årets resultat-53-15-24-16-15
Årets resultat17955855256

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00002
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00002
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00002
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3344462223
Værdipapirer00000
Likvide midler381225271284190
Omsætningsaktiver i alt413269318307213
Status balance413269318307215
Selskabskapital8080808080
Overført resultat149303246
Udbytte5957575554
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel288167168139140
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt288167168139140
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld013221513
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt013221513
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat53010130
Varekreditorer120000
Anden gæld608911814062
Kortfristet gæld i alt1258912815362
Passiver i alt413269318307215

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GEOFFROY ApS

CVR-nr 34466661

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

GEOFFROY ApS

CVR-nr: 34466661

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GEOFFROY ApS

CVR-nr: 34466661

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger