Proff
Proff

Group Diversity Lab ApS

CVR-nr40907386
AdresseTrankær Mosevej 190, 8310 Tranbjerg

Træning af spørgeteknik, præsentation af hvad produktet gør, ikke hvad det er og behandling af indvendinger kan hjælpe dig i salget. Men hvis du vil til næste niveau skal du gøre noget andet end dine konkurrenter. I stedet for at prøve med mere af det samme, har du nu muligheden for ikke at finde én anden vej, men yderligere 3. Det unikke 4D system lader dig systematisk afsøge mulighederne i den konkrete salgssituation du befinder dig i - derfra skal du handle på det det føles bedst i maven - salgt med andre odr: det du tror mest på vil gøre en forskel i den konkrete situation. Vil du vide mere så tøv ikke med at konkrete os.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

29.10.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste9681.3721.082296
Personaleomkostninger-671-1.250-1.056-199
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat2971222696
Finansielle indtægter1000
Finansielle udgifter-1-7-6-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto0-7-6-1
Ordinært resultat2971152195
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat2971152195
Skat af årets resultat-58-26-6-21
Årets resultat239891574

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser002770
Tilgodehavender hos nærtstående parter30210
Andre tilgodehavender1000
Værdipapirer0000
Likvide midler5421.153312457
Omsætningsaktiver i alt5731.155589457
Status balance5731.155589457
Selskabskapital40404040
Overført resultat21788974
Udbytte415000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel42218129114
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt42218129114
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld00021
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt00021
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat901660
Varekreditorer1416140
Anden gæld426905440321
Kortfristet gæld i alt531937460321
Passiver i alt5731.155589457

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte2222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Group Diversity Lab ApS

CVR-nr 40907386

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 29.10.2019 (PDF)

Periode: 29.10.2019 - 31.12.2020

Kreditrapport

Group Diversity Lab ApS

CVR-nr: 40907386

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7057458

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Group Diversity Lab ApS

CVR-nr: 40907386

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger