Proff
Proff
Annonce

HENRIKSEN FINANS ApS

CVR-nr28501862
AdresseForårsvej 3, 6705 Esbjerg Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-9-9-8-8-9
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-9-9-8-8-9
Finansielle indtægter4951108113
Finansielle udgifter-35-1-1-6-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1450107-66
Ordinært resultat54198-14-2
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat54198-14-2
Skat af årets resultat00000
Årets resultat54198-14-2

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00575470472
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00575470472
Anlægsaktiver i alt00575470472
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender11100
Værdipapirer5130000
Likvide midler119627111931
Omsætningsaktiver i alt633628121931
Status balance633628587489503
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat-1.799-1.803-1.844-1.942-1.928
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.674-1.678-1.719-1.817-1.803
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-1.674-1.678-1.719-1.817-1.803
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)2.3002.3002.3002.3002.300
Langfristet gæld i alt2.3002.3002.3002.3002.300
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer77666
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt77666
Passiver i alt633628587489503

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

HENRIKSEN FINANS ApS

CVR-nr 28501862

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

HENRIKSEN FINANS ApS

CVR-nr: 28501862

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

HENRIKSEN FINANS ApS

CVR-nr: 28501862

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger