Proff
Proff
Annonce

IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S

CVR-nr32767788
AdresseStrandvejen 54, 2900 Hellerup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.754.4431.439.1091.049.179995.281999.817
Vareforbrug312.070278.366176.369168.123185.795
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.442.3731.160.743872.809827.158814.022
Personaleomkostninger-1.025.923-843.909-641.364-587.272-584.556
Afskrivninger-8.904-8.929-9.579-20.610-13.953
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat407.546307.905221.867219.276215.512
Finansielle indtægter5.1382.6141.17212.998
Finansielle udgifter-5.768-8.029-3.789-6.959-1.077
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto43.52354.77040.97210.10517.679
Finansielle poster netto42.89349.35538.3553.14619.601
Ordinært resultat450.439357.260260.222222.422235.113
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat450.439357.260260.222222.422235.113
Skat af årets resultat00000
Årets resultat450.439357.260260.222222.422235.113

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill45.17552.12559.07566.46680.904
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00002.116
Immaterielle anlægsaktiver i alt45.17552.12559.07566.46683.021
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4.6662.3933.8635.5478.212
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.6662.3933.8635.5478.212
Kapitalandele243.939189.61675.32866.49267.161
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7.9907.8326.1086.1806.010
Finansielle anlægsaktiver i alt251.929197.44881.43672.67273.171
Anlægsaktiver i alt301.770251.966144.374144.686164.403
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser402.828358.892252.116178.014241.480
Tilgodehavender hos nærtstående parter86.66659.62932.79620.61647.134
Andre tilgodehavender000125905
Værdipapirer477.747199.980288.506540.464271.048
Likvide midler51.318234.5193.89618.45460.918
Omsætningsaktiver i alt1.028.100860.777583.488757.672621.484
Status balance1.329.8701.112.743727.862902.358785.887
Selskabskapital2.6622.6142.3372.3372.243
Overført resultat173.766137.15350.572299.572506.564
Udbytte401.910324.549245.02500
Øvrige reserver235.886182.51571.59662.76066.245
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel814.224646.831369.530364.669575.051
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt814.224646.831369.530364.669575.051
Udskudt skat00000
Hensættelse8.2837.2836.6236.1615.661
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.06800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001.06800
Kortfristet gæld til nærtstående parter77.32633.43857.814121.6792.409
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000146.4490
Selskabsskat00000
Varekreditorer67.79772.03944.55370.99538.859
Anden gæld362.240353.154248.274192.405163.907
Kortfristet gæld i alt507.363458.630350.641531.528205.175
Passiver i alt1.329.8701.112.743727.862902.358785.887

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte897585585601598
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S

CVR-nr 32767788

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S

CVR-nr: 32767788

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S

CVR-nr: 32767788

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger