Proff
Proff
Annonce

J.B. JACOBSEN II HOLDING ApS

CVR-nr26157862
AdresseHavegårdsvej 6-8, 5240 Odense NØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-56-47-52-44-49
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-6-6-600
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-62-53-58-44-49
Finansielle indtægter2.7404.557904220173
Finansielle udgifter-7-1.103-15-23-7
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto06.3631.2871.1811.517
Finansielle poster netto2.7339.8172.1761.3791.683
Ordinært resultat2.6719.7642.1181.3351.634
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.6719.7642.1181.3351.634
Skat af årets resultat-271217-185-36-18
Årets resultat2.4019.9811.9331.2991.616

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler0612180
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0612180
Kapitalandele5.2678.42711.35411.31711.136
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.2678.42711.35411.31711.136
Anlægsaktiver i alt5.2678.43311.36611.33511.136
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1472520033
Værdipapirer7.7746.8797.9536.4795.982
Likvide midler16.44915.1492.7962.9613.059
Omsætningsaktiver i alt24.37122.27910.7509.4419.073
Status balance29.63830.71322.11520.77520.209
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat25.60027.00020.41519.71919.101
Udbytte3.8003.5001.200750750
Øvrige reserver0010467136
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.60030.70021.91920.73620.187
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt29.60030.70021.91920.73620.187
Udskudt skat00000
Hensættelse-031-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld250000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt250000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00180159
Varekreditorer00000
Anden gæld1313132413
Kortfristet gæld i alt13131933822
Passiver i alt29.63830.71322.11520.77520.209

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

J.B. JACOBSEN II HOLDING ApS

CVR-nr 26157862

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

J.B. JACOBSEN II HOLDING ApS

CVR-nr: 26157862

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

J.B. JACOBSEN II HOLDING ApS

CVR-nr: 26157862

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger