Proff
Proff
Annonce
Annonce

JB HOLDING ODENSE ApS

CVR-nr28109326
AdresseBrændekildevej 37, 5250 Odense SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-40

-39

-42

-62

-41

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-40

-39

-42

-62

-41

Finansielle indtægter

485

294

204

147

89

Finansielle udgifter

-83

-9

-2

-32

-31

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

9.013

4.859

7.392

4.255

4.094

Finansielle poster netto

9.415

5.144

7.594

4.371

4.152

Ordinært resultat

9.375

5.105

7.552

4.309

4.111

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

9.375

5.105

7.552

4.309

4.111

Skat af årets resultat

-78

-59

-42

-19

-8

Årets resultat

9.297

5.046

7.510

4.290

4.103

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

26.302

21.539

21.355

16.938

15.640

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

26.302

21.539

21.355

16.938

15.640

Anlægsaktiver i alt

26.302

21.539

21.355

16.938

15.640

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

14.995

8.571

6.173

3.047

1.960

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

175

1.581

0

31

112

Omsætningsaktiver i alt

15.170

10.152

6.174

3.079

2.073

Status balance

41.472

31.691

27.529

20.017

17.713

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

17.889

12.979

10.016

6.923

4.012

Udbytte

0

0

0

55

2.000

Øvrige reserver

21.675

17.289

17.105

12.688

11.364

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

39.689

30.392

27.246

19.792

17.501

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

39.689

30.392

27.246

19.792

17.501

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

79

79

79

99

80

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

1.500

1.017

0

0

8

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

204

204

204

126

124

Kortfristet gæld i alt

1.782

1.299

282

225

212

Passiver i alt

41.472

31.691

27.529

20.017

17.713

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

----

Hent gratis årsrapporter

JB HOLDING ODENSE ApS

CVR-nr 28109326

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JB HOLDING ODENSE ApS

CVR-nr: 28109326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JB HOLDING ODENSE ApS

CVR-nr: 28109326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger