Proff
Proff
Annonce
Annonce

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr32284434
AdresseFrederiksgade 5 2, 1265 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-67

-25

-29

-112

-59

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-67

-25

-29

-112

-59

Finansielle indtægter

28

128

136

211

31

Finansielle udgifter

-207

-39

-8

0

-68

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-2.535

8.973

6.721

10.836

8.472

Finansielle poster netto

-2.714

9.061

6.848

11.047

8.435

Ordinært resultat

-2.781

9.037

6.819

5.492

4.140

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-2.781

9.037

6.819

5.492

4.140

Skat af årets resultat

54

-397

-22

-16

21

Årets resultat

-2.727

8.640

6.798

5.476

4.161

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

61.810

64.745

51.692

46.972

43.554

Langfristede tilgodehavender

0

0

376

376

364

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

61.810

64.745

52.068

47.347

43.917

Anlægsaktiver i alt

61.810

64.745

52.068

47.347

43.917

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

80

0

2.076

2.025

0

Andre tilgodehavender

77

404

61

84

84

Værdipapirer

1.018

1.198

1.095

1.024

881

Likvide midler

7

5

2.235

1.256

2.432

Omsætningsaktiver i alt

1.182

1.607

5.467

4.389

3.398

Status balance

62.992

66.352

57.534

51.737

47.315

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

31.957

31.207

26.714

26.137

26.079

Udbytte

59

57

1.500

1.000

54

Øvrige reserver

28.744

33.279

29.189

24.469

21.051

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

60.884

64.668

57.528

51.730

47.309

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

60.884

64.668

57.528

51.730

47.309

Udskudt skat

0

0

0

62

78

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

62

78

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

2.098

1.318

0

0

0

Selskabsskat

0

356

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

10

10

6

6

6

Kortfristet gæld i alt

2.108

1.684

6

6

6

Passiver i alt

62.992

66.352

57.534

51.737

47.315

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr 32284434

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 32284434

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

JOACHIM STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 32284434

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger