Proff
Proff
Annonce

KPMG P/S

CVR-nr25578198
AdresseDampfærgevej 28, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning939.287897.045735.513690.406578.113
Vareforbrug308.127281.044245.600227.201192.588
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste642.892626.033493.165479.167400.443
Personaleomkostninger-635.266-611.256-484.773-466.484-395.717
Afskrivninger-6.820-4.268-3.788-4.904-4.966
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat80610.5094.6047.779-240
Finansielle indtægter37481200909
Finansielle udgifter-110-1.773-1.107-1.585-669
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto264-961-1.107-1.585240
Ordinært resultat1.0709.5483.4976.1940
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.0709.5483.4976.1940
Skat af årets resultat00000
Årets resultat1.0709.5483.4976.1940

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill3701.5671.54200
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.449016199683
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.8191.5671.558199683
Grunde og bygninger9.41110.6136.02600
Andre anlæg og driftsmidler0004.7256.615
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9.41110.6136.0264.7256.615
Kapitalandele014914900
Langfristede tilgodehavender1490000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver17.58016.52416.13715.31013.048
Finansielle anlægsaktiver i alt17.72916.67316.28615.31013.048
Anlægsaktiver i alt28.95928.85323.87020.23420.346
Varebeholdninger58.1390000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser171.885235.258213.394175.866184.605
Tilgodehavender hos nærtstående parter001821066
Andre tilgodehavender22.95320.75219.62922.10033.515
Værdipapirer00000
Likvide midler63.03142.41144.279131.08625.437
Omsætningsaktiver i alt324.278305.697280.819332.967246.485
Status balance353.237334.550304.689353.201266.831
Selskabskapital63.51157.16046.08273.15070.627
Overført resultat276419-10.038-15.556-21.000
Udbytte00000
Øvrige reserver23.76820.25019.50000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel87.55577.82955.54457.59449.627
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt87.55577.82955.54457.59449.627
Udskudt skat00000
Hensættelse5.7357.6827.762--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00021.2202.574
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00021.2202.574
Kortfristet gæld til nærtstående parter00001.309
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer55.56044.035100.08593.02494.895
Anden gæld204.387205.004141.298181.363118.426
Kortfristet gæld i alt259.947249.039241.383274.387214.630
Passiver i alt353.237334.550304.689353.201266.831

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte869625530517469
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KPMG P/S

CVR-nr 25578198

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

KPMG P/S

CVR-nr: 25578198

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KPMG P/S

CVR-nr: 25578198

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger