Proff
Proff
Annonce

LELECTRIC A/S

CVR-nr33574991
AdresseHvedemarken 10, 3520 Farum

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste24.39821.79122.04222.62819.649
Personaleomkostninger-17.955-17.257-18.963-17.656-17.111
Afskrivninger-533-488-518-280-329
Kapacitetsomkostninger000-350
Primært resultat5.9104.0452.5604.6582.209
Finansielle indtægter7024121
Finansielle udgifter-131-141-148-141-119
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-124-141-146-101-98
Ordinært resultat5.7863.9042.4144.5572.111
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.7863.9042.4144.5572.111
Skat af årets resultat-1.296-883-561-1.059-482
Årets resultat4.4903.0211.8533.4981.629

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger314356456483
Andre anlæg og driftsmidler6788138961.144898
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9921.1699411.207981
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver171171102102102
Finansielle anlægsaktiver i alt171171102102102
Anlægsaktiver i alt1.1621.3401.0431.3091.083
Varebeholdninger255252223216286
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12.2829.5489.48610.84116.743
Tilgodehavender hos nærtstående parter0006911.388
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler2.7444.8827.0483.5314.149
Omsætningsaktiver i alt15.56214.90616.91115.41713.328
Status balance16.72516.24617.95416.72614.410
Selskabskapital1.5001.5001.5001.5001.500
Overført resultat1.8541.8541.8542.0011.502
Udbytte4.4903.0212.0003.0002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.8446.3755.3546.5015.002
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.8446.3755.3546.5015.002
Udskudt skat00000
Hensættelse250302423260281
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld040404039
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt040404039
Kortfristet gæld til nærtstående parter859399000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.3471.0043991.080234
Varekreditorer2.9075.2221.016192455
Anden gæld3.5172.90510.7238.6538.399
Kortfristet gæld i alt8.6309.53012.1389.9259.088
Passiver i alt16.72516.24617.95416.72614.410

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3535333534
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LELECTRIC A/S

CVR-nr 33574991

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LELECTRIC A/S

CVR-nr: 33574991

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LELECTRIC A/S

CVR-nr: 33574991

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger