Proff
Proff
Annonce

Møgelholt A/S

CVR-nr38339044
AdresseNybrogaardsvej 59, 9560 Hadsund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste23.90313.03310.9221.4241.660
Personaleomkostninger-11.446-8.406-3.55000
Afskrivninger-4.726-1.763-2.472-725-739
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.7322.8644.900698920
Finansielle indtægter182.152000
Finansielle udgifter-8.171-3.120-1.701-586-607
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto7.6102.295000
Finansielle poster netto-5421.327-1.701-586-607
Ordinært resultat7.1894.1913.199113313
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.1894.1913.199113313
Skat af årets resultat-132-1.071-704-25-69
Årets resultat7.0573.1202.49588244

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0709531309386
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0709531309386
Grunde og bygninger74.92566.167132.48634.71435.204
Andre anlæg og driftsmidler210.589172.9875.107258616
Øvrige materielle anlægsaktiver9.2718.5234.70400
Materielle anlægsaktiver i alt294.785247.677142.29634.97235.820
Kapitalandele20.4535.2563.53200
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver33333332300
Finansielle anlægsaktiver i alt20.7855.5893.85500
Anlægsaktiver i alt315.570253.975146.68235.28136.206
Varebeholdninger29.46924.98419.19800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.0815.4444.117343343
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.7030000
Andre tilgodehavender49117.87474100
Værdipapirer00000
Likvide midler000359469
Omsætningsaktiver i alt37.74448.30224.056732836
Status balance353.314302.278170.73836.01337.042
Selskabskapital1.2501.1251.000500500
Overført resultat7.4265.1822.931436348
Udbytte00000
Øvrige reserver32.32925.07485500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel41.00531.3814.786936848
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt41.00531.3814.786936848
Udskudt skat00000
Hensættelse6.9987.69885312398
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter185.689162.90279.34432.44133.605
Langfristet gæld til banker56.71051.13357.26000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5950000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)16.00016.000000
Langfristet gæld i alt258.994230.035136.60432.44133.605
Kortfristet gæld til nærtstående parter06.4866.38501.095
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker17.16810.4098.78300
Selskabsskat00000
Varekreditorer8.6968.9312.8642120
Anden gæld20.4537.33710.4632.4921.376
Kortfristet gæld i alt46.31733.16328.4952.5132.491
Passiver i alt353.314302.278170.73836.01337.042

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte242910--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Møgelholt A/S

CVR-nr 38339044

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 15.01.2017 (PDF)

Periode: 15.01.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Møgelholt A/S

CVR-nr: 38339044

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Møgelholt A/S

CVR-nr: 38339044

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger