Proff
Proff
Annonce

Madsen Mink ApS

CVR-nr37320226
AdresseTingvejen 350, 7200 Grindsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2018-122017-122016-12
Startdato

01.01.2018

01.01.2017

17.12.2015

Sluttdato

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

RESULTATREGNSKAB

2018-122017-122016-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug0--
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste11.24714.80519.396
Personaleomkostninger-9.633-10.404-11.649
Afskrivninger-4.373-4.448-4.422
Kapacitetsomkostninger-5215.07918.184
Primært resultat-2.810-2741.212
Finansielle indtægter6281.60554
Finansielle udgifter-2.015-4.003-2.185
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto226--
Finansielle poster netto-1.162-2.398-2.131
Ordinært resultat-3.972-2.672-919
Ekstraordinære poster0--
Resultat før skat-3.972-2.672-919
Skat af årets resultat849541-406
Årets resultat-3.123-2.131-1.325

BALANCEREGNSKAB

2018-122017-122016-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill0--
Øvrige immaterielle anlægsaktiver349--
Immaterielle anlægsaktiver i alt349407407
Grunde og bygninger75.61376.02875.888
Andre anlæg og driftsmidler21.72125.09328.331
Øvrige materielle anlægsaktiver8.409--
Materielle anlægsaktiver i alt105.743111.877131.702
Kapitalandele6.161--
Langfristede tilgodehavender0--
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0--
Finansielle anlægsaktiver i alt6.161--
Anlægsaktiver i alt112.253118.127138.702
Varebeholdninger25.74621.37919.488
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.6516.2622.891
Tilgodehavender hos nærtstående parter10.89412.9269.683
Andre tilgodehavender21801.040
Værdipapirer00-
Likvide midler507183556
Omsætningsaktiver i alt42.08340.78833.658
Status balance154.335158.915172.360
Selskabskapital505050
Overført resultat-6.560-3.437-1.306
Udbytte0--
Øvrige reserver45.802--
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel39.29242.41544.545
Minoritetsinteressernes andel0--
Egenkapital i alt39.29242.41544.545
Udskudt skat05.4028.879
Hensættelse4.2745.4028.879
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter54.407--
Langfristet gæld til banker17.177--
Langfristet gæld til nærtstående parter0--
Anden langfristet gæld1.346--
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0--
Langfristet gæld i alt72.93075.52658.545
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.4388.49013.362
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0--
Kortfristet gæld til banker9.499--
Selskabsskat287--
Varekreditorer16.45415.43610.472
Anden gæld3.1621.2932.128
Kortfristet gæld i alt37.83935.57260.390
Passiver i alt154.335158.915172.360

ANDET

2018-122017-122016-12
Antal ansatte253035
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Madsen Mink ApS

CVR-nr 37320226

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Madsen Mink ApS

CVR-nr: 37320226

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Madsen Mink ApS

CVR-nr: 37320226

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger