Proff
Proff

MAGNUS TRUELSEN & BUCH A/S

CVR-nr31347688CVRP-nr1014321183
AdresseTagtækkervej 3, 5230 Odense M

Håndværkere af den gamle skole Det helt centrale element hos Magnus Truelsen & Buch er det gode håndværk. Vi har en høj grad af faglig stolthed; alle vore medarbejdere respekterer og værner om de håndværksmæssige principper, hvad enten de skal opsætte en gipsvæg, eller renovere en facade. Godt håndværk holder simpelthen længere, giver mere tilfredse kunder - og når kunderne er glade, så er vi det også. Mange erhvervskunder Vi har over tiden udviklet os til at være de foretrukne håndværkere hos mange virksomheder og i et væld af kommunale institutioner.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

11.873

10.258

8.664

9.797

8.263

Personaleomkostninger

-8.574

-8.127

-6.583

-8.419

-6.318

Afskrivninger

-110

-122

-148

-332

-397

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

3.189

2.008

1.933

1.046

1.549

Finansielle indtægter

0

5

1

0

10

Finansielle udgifter

-182

-146

-154

-121

-113

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

1

7

Finansielle poster netto

-182

-142

-153

-120

-96

Ordinært resultat

3.007

1.867

1.780

926

1.453

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

3.007

1.867

1.780

926

1.453

Skat af årets resultat

-662

-410

-399

-209

-323

Årets resultat

2.345

1.457

1.381

717

1.129

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

34

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

34

Grunde og bygninger

0

0

0

31

93

Andre anlæg og driftsmidler

170

235

276

298

348

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

170

235

276

329

441

Kapitalandele

12

13

8

8

7

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

58

55

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

65

64

59

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

77

77

67

65

62

Anlægsaktiver i alt

247

312

344

394

536

Varebeholdninger

509

492

449

432

388

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

7.045

10.711

11.101

5.363

7.336

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

382

Andre tilgodehavender

525

1.305

817

315

78

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

4.270

178

59

1.980

1.791

Omsætningsaktiver i alt

12.350

12.687

12.426

8.090

9.975

Status balance

12.597

12.999

12.769

8.485

10.511

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

3.002

2.957

2.501

1.965

1.948

Udbytte

2.300

0

845

700

1.100

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.802

3.457

3.846

3.165

3.548

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.802

3.457

3.846

3.165

3.548

Udskudt skat

0

0

466

66

0

Hensættelse

333

596

766

66

538

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

669

656

683

67

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

669

656

683

109

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.011

1.438

229

180

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

43

1.296

0

0

Selskabsskat

840

110

713

892

205

Varekreditorer

2.387

3.270

4.621

2.123

4.694

Anden gæld

1.555

3.453

634

56

1.526

Kortfristet gæld i alt

5.793

8.290

7.475

5.144

6.425

Passiver i alt

12.597

12.999

12.769

8.485

10.511

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

22

21

18

20

17

Hent gratis årsrapporter

MAGNUS TRUELSEN & BUCH A/S

CVR-nr 31347688

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Profile-7018541

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger