Proff
Proff
Annonce

MCKINSEY & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr32284671
AdresseVed Stranden 14, 1061 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.394.6691.095.8111.137.412929.3661.014.234
Vareforbrug951.720656.404696.710583.389665.502
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste442.949439.407440.702345.977348.732
Personaleomkostninger-343.869-338.562-379.039-362.758-377.799
Afskrivninger-1.051-3.321-1.893-1.962-1.934
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat98.02997.52459.770-18.743-31.001
Finansielle indtægter2.3010000
Finansielle udgifter-980-1.233-2.255-2.872-834
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.321-1.233-2.255-2.872-834
Ordinært resultat99.350057.515-21.615-31.835
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat99.350057.515-21.615-31.835
Skat af årets resultat00000
Årets resultat99.35096.29157.515-21.615-31.835

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger05371.4612.3853.309
Andre anlæg og driftsmidler7291.1962.0182.8213.621
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7291.7333.4795.2066.930
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.9892.9892.6602.6052.739
Finansielle anlægsaktiver i alt2.9892.9892.6602.6052.739
Anlægsaktiver i alt3.7184.7226.1397.8119.669
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser753.826477.051377.850347.265288.213
Tilgodehavender hos nærtstående parter00070.00025.000
Andre tilgodehavender5.8188674812783.142
Værdipapirer00000
Likvide midler36.766131.81989.793237.213100.200
Omsætningsaktiver i alt805.816610.895468.124655.010418.284
Status balance809.534615.617474.263662.821427.953
Selskabskapital15.00015.00015.00015.00015.000
Overført resultat51.37751.37651.37651.3762.991
Udbytte99.35096.29157.51500
Øvrige reserver15.00015.00015.00015.00015.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel180.727177.667138.89181.37632.991
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt180.727177.667138.89181.37632.991
Udskudt skat00000
Hensættelse4.7904.7904.7904.7904.790
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00003.731
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00003.731
Kortfristet gæld til nærtstående parter515.276324.952194.877378.456258.945
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer15.88126.47628.861117.31037.233
Anden gæld92.86081.732106.84480.88990.263
Kortfristet gæld i alt624.017433.160330.582576.655386.441
Passiver i alt809.534615.617474.263662.821427.953

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte218188162154156
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

MCKINSEY & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr 32284671

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

MCKINSEY & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr: 32284671

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

MCKINSEY & COMPANY DENMARK P/S

CVR-nr: 32284671

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger