Proff
Proff
Annonce

Midgaard Event ApS

CVR-nr10105455
AdresseAldersrogade 6A, st., 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.9307.3754.5182.4794.883
Personaleomkostninger-5.837-6.140-3.372-3.559-4.864
Afskrivninger-236-55-30-19-4
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8571.1801.116-1.46816
Finansielle indtægter6029000
Finansielle udgifter-2-13-134-31-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto5816-134-31-1
Ordinært resultat9161.196983-1.49914
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9161.196983-1.49914
Skat af årets resultat-202-25700-4
Årets resultat713939983-1.49910

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver192183000
Immaterielle anlægsaktiver i alt192183000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler28843985115144
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28843985115144
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver275256165141141
Finansielle anlægsaktiver i alt275256165141141
Anlægsaktiver i alt755878250256285
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser64518943151406
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.522830000
Andre tilgodehavender90146672370
Værdipapirer00000
Likvide midler5811.1962.18647289
Omsætningsaktiver i alt2.8542.2532.8458151.103
Status balance3.6103.1323.0951.0701.388
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat257544-395-1.378121
Udbytte1.0000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.382669-270-1.253246
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.382669-270-1.253246
Udskudt skat00000
Hensættelse014---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0069943
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000110
Selskabsskat220244000
Varekreditorer4416471.218192247
Anden gæld1.5671.5592.1411.126891
Kortfristet gæld i alt2.2282.4493.3652.3231.142
Passiver i alt3.6103.1323.0951.0701.388

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte8910911
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Midgaard Event ApS

CVR-nr 10105455

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Midgaard Event ApS

CVR-nr: 10105455

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Midgaard Event ApS

CVR-nr: 10105455

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger